gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator ședintă extraordinară CL Valu lui Traian – 08.01.2024

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 08.01.2024 (luni) ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3)

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unui
teren situat în intravilan.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

 

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta extraordinară CL Valu lui Traian – 08.01.2024

You may also like