Primăria Cobadin 

 

Info

Primăria Cobadin – Informare închiriere imobile ce aparțin domeniului privat al Comunei Cobadin

Primăria Comunei Cobadin, județul Constanța închiriază mai multe imobile ce aparțin domeniului privat al Comunei Cobadin. Potrivit anunțului publicat în Monitorul Oficial este vorba despre: – spaţiul cu suprafaţa de 29,50 mp, situat în satul Viişoara, F.N., comuna Cobadin, judeţul Constanţa, nr. cadastral 105342, CF 105342, cu destinaţia farmacie, aparţinând domeniului privat al Comunei Cobadin. … Continue reading Primăria Cobadin – Informare închiriere imobile ce aparțin domeniului privat al Comunei Cobadin

Primăria Cobadin – Informare cesionare terenuri

Primăria comunei Cobadin a publicat un anunț privind concesionarea unor terenuri ce au fost atribuite pe data de 16 august 2023. Ofertanții declarați câștigători sunt următorii: –GDY Sistem Activ S.R.L, cu sediul in localita­tea Cobadin, comuna Cobadin, Str. Grădinilor nr.7, camera nr.1, județul Constanta – pentru Lot 1, suprafața 4.000mp; –Banciu Alina, cu domiciliul in … Continue reading Primăria Cobadin – Informare cesionare terenuri

Primăria Cobadin – Informare achiziție de aproape 70.000 de lei

Primăria comunei Cobadin achiziționează prin cumpărare directă servicii de dirigenție de șantier „Reabilitare Drum comunal DC26 Conacu”. Conform licitatiapublica.ro, serviciile de dirigenție de șantier presupun amenajarea Drumului Comunal 26 și a patru străzi din localitatea Conacu. DC 26 face legătura dintre DJ 391 și localitatea Conacu pe o lungime totală a drumurilor reabilitate de 5.226 … Continue reading Primăria Cobadin – Informare achiziție de aproape 70.000 de lei

Primăria Cobadin – Informare proiect pentru dotarea școlilor din comună cu aparatură și mobilier

Consiliul Local al comunei Cobadin, județul Constanța, a discutat și aprobat depunerea și participarea în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Cobadin”, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Investiția I9: Asigurarea echipamentelor și a resurselor … Continue reading Primăria Cobadin – Informare proiect pentru dotarea școlilor din comună cu aparatură și mobilier

Primăria Cobadin – Informare sisteme alimentare cu apă

Dintre satele care aparțin comunei Cobadin, singura localitate care nu are un sistem de alimentare cu apă este satul Negrești. Aici nu exista niciun fel de sistem pentru evacuarea apelor uzate, ceea ce împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și afectează aria naturala protejată / situl Natura 2000 Dumbrăveni-Valea Urluia- Lacul Vederoasa, … Continue reading Primăria Cobadin – Informare sisteme alimentare cu apă

Primăria Cobadin – Informare inițiative

Aleșii locali ai comunei Cobadin, județul Constanța, s-au reunit la mijlocul lunii ianuarie într-o ședință de Consiliu Local pentru a discuta și aproba două inițiative deosebit de importante. Mai întâi, este vorba despre proiectul privind aprobarea folosirii excedentului bugetului local al Comunei Cobadin rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022. „Excedentul bugetului local constituit … Continue reading Primăria Cobadin – Informare inițiative

Primăria Cobadin – Informare proiect „REABILITARE DRUM COMUNAL DC 26 CONACU”

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul realizat de Primăria Cobadin, județul Constanța. Mediul a decis că nu trebuie efectuată evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: „REABILITARE DRUM COMUNAL DC 26 CONACU”, propus a fi amplasat in jud. Constanta, com. Cobadin, satul Cobadin, extravilan DC26 … Continue reading Primăria Cobadin – Informare proiect „REABILITARE DRUM COMUNAL DC 26 CONACU”

Primăria Cobadin – Informare proiect „stații de încărcare mașini electrice în comuna Cobadin”.

Consilierii locali din Cobadin s-au reunit în ședință extraordinară pentru a discuta oportunitatea depunerii de către primărie a unui proiect privind „stații de încărcare mașini electrice în comuna Cobadin”. Proiectul va fi depus în vederea finanțării prin Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații … Continue reading Primăria Cobadin – Informare proiect „stații de încărcare mașini electrice în comuna Cobadin”.

Primăria Cobadin – Informare proiect „Reabilitare şi amenajare străzi în Comuna Cobadin, județul Constanţa”

Consilierii locali ai comunei Cobadin au aprobat indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare şi amenajare străzi în Comuna Cobadin, județul Constanţa”, faza finalizarea lucrărilor. „Prin acest proiect s-a urmărit amenajarea şi reabilitarea unor străzi din localitățile Cobadin şi Viişoara, în lungime de 8,660 km, lățimea proiectată 4,00-5,50 m, lățime acostamente 0,50-0,75 m, rigole … Continue reading Primăria Cobadin – Informare proiect „Reabilitare şi amenajare străzi în Comuna Cobadin, județul Constanţa”

Primăria Cobadin – Informare reabilitare drum comunal DC 26 Conacu

Cele două firme care și-au adjudecat contractul sunt Asfalt Dobrogea și, respectiv, Consultant Proiect & Management, atribuirea făcându-se prin procedura simplificată. Pentru acest contract au fost depuse, în total, patru oferte, fiind desemnată câștigătoare cea înaintată de asocierea Asfalt Dobrogea – Consultant Proiect & Management. Primăria Cobadin a atribuit contractul privind proiectarea, asistența tehnică și … Continue reading Primăria Cobadin – Informare reabilitare drum comunal DC 26 Conacu