Primăria Tuzla

Adresa

Str. Constantei nr. 80 A Comuna Tuzla Cod Poștal 907295

Telefon

+40241.747.178

Email

primariatuzla2007@yahoo.com

Facebook Grup 

 

Info

Primăria Tuzla – Informare cuantum burse

Primăria Tuzla ne informează – Consiliile Locale pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Prin urmare, la ședința Consiliului Local din 31.05.2022 edilul din Tuzla va propune spre aprobare un Proiect de Hotărâre privind cuantumul și numărul burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de … Continue reading Primăria Tuzla – Informare cuantum burse

Primăria Tuzla – Informare dezbatere proiect privind impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Primăria Tuzla a publicat pe portalul oficial un anunț privind inițierea unui proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii în ședința Consiliului Local Tuzla din luna iunie. Este vorba de proiectul de hotărâre nr. 54 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023. Începând cu data de 11 … Continue reading Primăria Tuzla – Informare dezbatere proiect privind impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Primăria Tuzla – Informare reabilitare parc

Primăria Tuzla ne informează că parcul de pe strada Morii a fost igienizat, ierbicidat, au fost vopsite băncuțele, gardul și locurile de joacă au fost reparate sau schimbate unde a fost nevoie. În zilele următoare autoritățile se vor acupa și de parcul de pe strada Teilor, Mecanizării și parcul Central. Post Views: 84

Primăria Tuzla – Informare modernizare străzi prin programul “Anghel Saligny”

Primăria Tuzla a solicitat acordul de mediu pentru proiectul de asfaltare a mai multor străzi din localitate, proiect ce va fi realizat prin Programul Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny”. Autoritățile doresc reabilitare, asfaltare și modernizare a 36 de străzi după cum urmează: Eternității (tronsonul 2), Castelului (tronsonul 2) Frunzelor, Răsăritului, Mihail Sadoveanu (tronson 1), … Continue reading Primăria Tuzla – Informare modernizare străzi prin programul “Anghel Saligny”

Primăria Tuzla – Informare începere lucrări pentru introducerea de gaze naturale

Astăzi încep primele săpături pentru introducerea rețelei de gaze în comuna Tuzla. Primăria Tuzla a semnat contractul de lucrări, așa că firma Acvatot din Capitală demarează, luni, săpăturile pentru introducerea primelor conducte de gaze în comuna Tuzla. Rețeaua de distribuție gaze naturale de medie presiune se va amplasa în intravilanul și extravilanul localității Tuzla, și … Continue reading Primăria Tuzla – Informare începere lucrări pentru introducerea de gaze naturale

Primăria Tuzla – Informare acord de mediu pentru „Modernizare și reabilitare străzi locale în Comuna Tuzla, Județul Constanța”

Comuna Tuzla anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul primăriei: „Modernizare și reabilitare străzi locale în Comuna Tuzla, Județul Constanța”, propus a fi amplasat în comuna Tuzla, intravilan, județul Constanța. Acest proiect a făcut obiectul cererii de finanțare depuse de Primăria Tuzla în cadrul Programului Național „Anghel Saligny”. … Continue reading Primăria Tuzla – Informare acord de mediu pentru „Modernizare și reabilitare străzi locale în Comuna Tuzla, Județul Constanța”

Primăria Tuzla – Informare proiecte aprobate prin PNRR

La ședința de la finele lunii martie 2022 a Consiliului Local Tuzla s-a aprobat și un proiect, care a fost recent afișat pe portalul oficial al UAT-ului. Este vorba de proiectul privind aprobarea investițiilor viitoare propuse în comuna Tuzla, județul Constanța, ce se pot finanța prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, se aprobă … Continue reading Primăria Tuzla – Informare proiecte aprobate prin PNRR

Primăria Tuzla – Informare Anunțuri de participare la licitație publică Concesiuni de bunuri

Concesiuni Anunturi de participare la licitatie publica Concesiuni de bunuri · 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tuzla, şos. Constanţei, nr. 80A, judeţul Constanţa, CUI 4707625, telefon 0241747178, fax 0372000626, email primariatuzla2007@yahoo.com. · 2. Informații … Continue reading Primăria Tuzla – Informare Anunțuri de participare la licitație publică Concesiuni de bunuri

Primăria Tuzla – Informare CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

                                              CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………………….., vă rog a-mi aproba decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după cum urmează: … Continue reading Primăria Tuzla – Informare CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Primăria Tuzla – Informare proiect „Modernizare și reabilitare străzi locale în Comuna Tuzla, Județul Constanța”

Agenția pentru Protecția Meidului Constanța anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul primăriei din localitateaTuzla. Este vorba de proiectul „Modernizare și reabilitare străzi locale în Comuna Tuzla, Județul Constanța”, propus a fi amplasat în comuna Tuzla, intravilan,  județul Constanța. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate … Continue reading Primăria Tuzla – Informare proiect „Modernizare și reabilitare străzi locale în Comuna Tuzla, Județul Constanța”