gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport Primaria Orasului Navodari saptamana 9-13 octombrie 2023

Avatar photo by

Raport de activitate săptămâna 09 – 13 octombrie 2023

Direcția Poliția Locală
– 64 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și WhatsApp
– 12 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– Fluidizare circulație în zona unităților de învățământ
– Participare la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic
– Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre,
Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
– Verificarea cartierului GS Peninsula = zilnic
– Acordare sprijin și îndrumare refugiaților din Ucraina
– Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce
operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a
dispozițiilor legale privind oprirea, staționarea, tonajul și circulația pe sensurile unice
= zilnic
– 1 somație ridicare auto de pe domeniul public
– 17 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 63 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 26 persoane juridice și 29 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului
Năvodari
– 26 petiții înregistrate
– 5 somații igienizare terenuri.
Serviciul Taxe și Impozite Locale
– 144 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;
– Total chitanțe emise: 661, dintre care 255 la ghișeu cu numerar, 106 la ghișeu cu POS,
50 prin Etax, 250 ordine de plată operate;
Declarații de impunere operate în sistem:
o 402 declarații clădiri persoane fizice și juridice
o 200 declarații auto persoane fizice și juridice
o 356 declarații teren persoane fizice și juridice
o 234 declarații de taxa salubrizare
o 284 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice
– 6 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
– 58 amenzi contravenționale operate în sistem și 14 amenzi acordate pentru depunerea
cu întârziere a declarațiilor
– 17 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
– 38 adrese diverse.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
– 110 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA
Str. Dobrogei nr. 1, Judeţul Constanţa
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 ◼ Fax: 0241 761 606
e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

– 22 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
– 15 cereri eliberare certificate de stare civilă;
– Au fost întocmite: 6 acte căsătorie și 2 acte de deces;
– 2 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale;
– S-au înregistrat: 9 declarații de căsătorie, 2 solicitări de eliberare extrase de stare civilă
și 6 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă.
Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat
– Au fost întocmite 25 Autorizații de parcare;
– Au fost întocmite 38 de contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri;
– A fost întocmit 1 Proces Verbal de recepție;
– Au fost înregistrate 10 vizări autorizație taxi/aviz traseu/aviz publicitate;
– Au fost întocmite 6 avize de funcționare agenți economici;
– A fost întocmit 1 aviz de ocupare a domeniului public;
– 9 adrese iluminat public;
– 72 adrese de corespondență externă;
– 97 adrese de corespondență internă.
Birou Juridic-Contencios-Administrație Publică Locală
– S-a derulat pe rolul instanțelor de judecată un număr de 26 dosare;
– S-a procedat la preluarea corespondenței: 32 intrări (comunicări de hotărâri
judecătorești/adrese/documentații; citații – înștiințări termene și solicitări ale instanței)
– 12 adrese interne – solicitări către alte compartimente
– 14 adrese externe – către cetățeni și alte instituții
– 14 de contracte au fost avizate de legalitate (achiziții publice, închiriere, contracte de
concesiune)
– 3 referate în vederea încheierii contractului de superficie.
Compartiment Audit
– Întocmirea documentației specifice (organizarea procesului SCIM și elaborarea
programului SCIM – Liste de control, Liste de verificare, Foi de lucru și TESTE), în cadrul
misiunii de audit desfășurată conform Planului anual al misiunilor de audit pentru acest an;
– Instruire profesională individuală.
Gospodărie Comunală
– Montat instalații de irigare Bl. 50;
– Săpat subtraversări și întins pământ Bl. C5;
– Reparații mobilier stradal;
– Verificare sisteme de irigație;
– Lucrări de igienizare stații de autobuz;
– Săpat rabate de flori;
– Udat cu cisterna parcuri, acolo unde nu există sistem de irigație.
Termica Distribuție
– Refacere trotuare cu pavele autoblocante Str. Școlii, Str. Sănătății
– Întreținere fântâni arteziene.
Serviciul Arhitect-Șef
– Au fost întocmite 13 de Certificate de Urbanism
– A fost întocmită 1 Autorizație de Construire
– Au fost soluționate 9 adrese de corespondență

– Au fost întocmite 5 Certificate de Atestare a Edificării Construcției
– Au fost întocmite 6 de adeverințe de Nomenclator Stradal
– Au fost întocmite 3 Înștiințări Privind Valoarea Finală a Lucrărilor
– A fost întocmit 1 Proces Verbal de Recepție;
– Verificări de documentații tehnice și situații de lucrări aferente proiectelor de
investiții, în vederea emiterii proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor,
precum și a proceselor verbale de recepție finală;
– Întocmire statistică;
– Operare date în vederea realizării Nomenclatorului Stradal Electronic;
– Arhivare documentații;
– Răspunsuri, situații și documentații puse la dispoziția diverselor instituții de control și
de stat.
Direcția Asistență Socială
Compartimentul Beneficii de Asistență Socială
– 6 dosare pentru indemnizație creștere copil;
– 11 dosare alocație de stat;
– 2 anchete sociale în vederea acordării cardului de energie, conform OUG 166/2022;
– 7 anchete sociale privind ajutorul social, conform Legii 416/2001- 5 anchete reevaluare
și 2 anchete stabilire drept;
– s-au trimis prin intermediul serviciului poștal dispozițiile privind stabilire drept stimulent
educațional, conform Legii 248/2015;
– informare și consiliere beneficiarilor pe tot parcursul programului de lucru, atât la sediu,
telefonic, cât și pe adresa de e-mail.
Protecția Persoanelor cu Handicap
– 11 cazuri – vizite în teren și anchete sociale pentru copii în vederea încadrării/reîncadrării
în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, monitorizarea copiilor cu
dizabilități, reevaluarea asistenților personali din oficiu;
– 16 cazuri – vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de
handicap a adulților la solicitarea acestora;
– 18 cazuri – vizite în teren în vederea evaluării activității asistentului personal;
– întocmit documentația pentru acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap
grav, conform Legii nr. 448/2006 – 2 prelungire drept;
– informare și consiliere beneficiarilor pe tot parcursul programului de lucru, atât la sediu,
telefonic, cât și pe adresa de e-mail.
Protecția Copilului:
– 1 solicitare primită de la DGASPC Constanța pentru efectuarea de verificări în situația
unor conflicte/neînțelegeri între părinți referitoare la stabilirea domiciliului copilului;
– 3 vizite în teren pentru efectuarea anchetelor sociale solicitate de alte instituții și
întocmirea a 2 rapoarte de monitorizare minori aflați în atenția DAS;
– 2 adrese de răspuns/anchete sociale redactate și transmise instituțiilor solicitante (Poliție și
DGASPC);
– Informare și consiliere socială cu privire la: drepturi și obligații părintești/ale copilului,
discuții cu părinții privind situația școlară a unor copii în risc etc.
Autoritate Tutelară:
– 5 cazuri noi/solicitări primite de la Judecătorie, Parchet, persoană fizică, în vederea
efectuării anchetelor sociale în dosarele având ca obiect: ordonanță președințială, stabilire
domiciliu minori și pensie de întreținere, tutela specială/consiliere judiciară, numire curator
special pentru minor;

– 3 deplasări în teren pentru efectuarea verificărilor solicitate/efectuarea anchetelor sociale;
– 1 dosar instrumentat privind numire curator special pentru reprezentare minor;
– informare și consiliere socială în domeniul autorității tutelare.
Centru de zi pentru copii (CZC)
– În prezent, se află în evidența centrului 28 de beneficiari, dintre care 10 sunt incluși pe
grupa gimnazială, iar 18 pe grupa primară, 4 pe consiliere psihologică;
– 1 anchetă socială pentru 1 dosar pentru prelungirea perioadei de acordare servicii
sociale;
– 3 anchete sociale pentru admitere copii în Centru;
– Activități educaționale conform orarului 08.45-12.00 ciclul gimnazial, 12.00-15.00
ciclul primar: sprijin pentru efectuarea temelor și explicații suplimentare; fișe de lucru
adaptate nevoilor educaționale; socializare și recreere aferente fiecărei zile: jocuri
pentru îmbunătățirea vocabularului, jocuri în aer liber; dezvoltare personală de grup;
– Consiliere pentru patru părinți – 4 viitori beneficiari ai Centrului de Zi pentru Copii;
– Informare și consiliere pentru accesarea serviciilor Centrului;
– Completarea dosarelor de servicii ale copiilor – întâlnire de echipă;
– S-a acordat masa de prânz în intervalul 11.30 – 12.30, pentru cele două grupe de copii.
Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)
– A fost întocmit planul de activități de socializare aferent sătămânii 09-13.10.2023.
După programul propus a fost susținută și ora de socializare;
– 1 întrevedere cu o persoană solicitantă de servicii sociale oferire de Centrul de Zi
pentru Persoane în Vârstă;
– 3 acte adiționale pentru tot atâția vârstnici beneficiari în cadrul CZPV care și-au dorit
prelungirea perioadei de acordare a serviciilor sociale (fișe de evaluare, planuri de
intervenție și fișe de monitorizare);
– A fost efectuată diagnoza socială pentru 1 beneficiar CZPV (fișa de reevaluare, planul
de intervenție și fișa de monitorizare) și a fost actualizat centralizatorul cu datele
scadente ale diagnozelor sociale pentru beneficiarii cu dosare noi.
Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)
– Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru
vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
– 6 vârstnici din orașul Năvodari au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale
ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare,
hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
– A fost susținută o convorbire telefonică cu aparținătorul unui beneficiar UID, solicitant
de sprijin în demersul de reevaluare a încadrării în grad de handicap. În acest sens a
fost depusă pentru dânsul o cerere pentru anchetă socială;
– A fost actualizată evidența lunară a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
– Au fost înregistrate și anexate la dosarele de servicii, fișele de monitorizare
săptămânale.
Cantina de Ajutor Social
– Acordarea a două mese zilnice (prânz și cină) pentru un număr de 41 de persoane
(copii și adulți);
– Acordarea unei mese calde (prânz) pentru copiii din Centru de Zi pentru Copii;
– Activități specifice de administrare, aprovizionare și preparare hrană;
– 2 deplasări în teren în vederea realizării anchetelor sociale pentru 2 persoane care
solicită accesul la Cantina de Ajutor Social.
– Redactare planuri individuale de intervenție pentru 2 persoane beneficiare de VMG;
– 1 întrevedere cu o persoană interesată – oferire informații cu privire la condițiile de
accesare a Cantinei de Ajutor Social.

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară
– S-a continuat primirea cererilor de la persoanele refugiate, conform HG 368/2023 –
sprijin și asistență umanitară, în număr de 300 cereri, dintre care 105 solicitări pentru
persoane singure și 195 pentru familii; 16 cereri respinse (nu au îndeplinit condițiile);
– Au fost realizate calculele pentru sumele forfetare acordate solicitanților și predate
către ISU Dobrogea.
Club Sportiv Năvodari
– Secția de lupte, 12-15 octombrie, Sala Polivalentă Călărași, sportivii de la CS Năvodari au
participat la Campionatul Național Individual de Lupte Juniori 4 și U17. Antrenori Ionuț
Jidovu, Georgios Papazou.
– Secția de volei, sâmbătă, 14 octombrie, CSS 2 București – CS Năvodari, București, meci din
Campionatul Național de Cadete. Antrenor Robert Pererva (secondat de Georgiana Dragă și
Mirabela Pavel).
– Secția de fotbal:
– echipa de seniori, sâmbătă, 14 octombrie, Stadionul Flacăra, CS Năvodari –
Viitorul Hârșova, meci din Liga a 4-a. Antrenori Constantin Funda, Florin Adam.
– Juniori A1, sâmbătă, 14 octombrie, Stadionul Flacăra, CS Năvodari – Viitorul
Hârșova, meci din Liga a 4-a. Antrenor Adrian Manea.
– Juniori B1, vineri, 13 octombrie, teren sintetic, CS Năvodari – Real Năvodari.
Antrenor Ciprian Cazan.
– Juniori C2, miercuri, 11 octombrie, ora 18, CSC Mihail Kogălniceanu – CS
Năvodari. Antrenor Constantin Gechereanu.
– Juniori D3, sâmbătă, 14 octombrie, ora 9,30, teren sintetic, CS Năvodari – Viitorul
Hârșova. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.
– Juniori E2, duminică, 15 octombrie, ora 9,30, teren sintetic, CS Năvodari – Real
Năvodari. Antrenor Cristian Mihăilă.
– Juniori E3, vineri, 13 octombrie, ora 14, teren balon, CS Năvodari – Black Sea
Năvodari. Antrenor Ionuț Crânganu.
– Secția de rugby, sâmbătă, 14 octombrie, terenul Parcul Copilului, București, Campionatul
Național de Rugby în 7, Grupa Elita. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.

Primăria Năvodari – Raport Primaria Orasului Navodari saptamana 9-13 octombrie 2023

You may also like