gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Eforie – Informare anunț vânzare a mai multor terenuri din oraș

Avatar photo by

În Monitorul Oficial al României, a fost publicat un anunț de participare la licitație prin care Primăria Eforie, județul Constanța, anunță scoaterea la vânzare a mai multor terenuri din oraș. Anunțul a fost afișat în sursa amintită anterior pe 13 octombrie 2023.

Astfel, Primăria Eforie anunță de mararea procedurii de licitaţie publică, în scopul vânzării a următoarelor:

1. imobil teren în suprafaţă de 60 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Sud, Strada Republicii prin alee de acces nr. F.N., identificat cu LE. 107698 (terenul este ocupat de construcţii anexă, acestea nu fac obiectul vânzării), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 172 din 31 iulie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

2. imobil teren în suprafaţă de 74 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Vlad Ţepeş nr. 2, identificat cu I.E. 107411 (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 173 din 31 iulie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

3. imobil teren în suprafaţă de 597 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Argeş nr. 33, identificat cu LE. 107760, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 175 din 31 iulie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

4. imobil teren în suprafaţă de 290 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Ovidiu nr. 16A, identificat cu I.E. 103908 (pe acesta se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 103418), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 177 din 31 iulie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

5. imobil teren în suprafaţă de 269,70 mp (269 mp din măsurători) care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Vasile Alecsandri F.N., identificat cu I.E. 101980 (pe acesta se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu LE. 101981), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 178 din 31 iulie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

6. imobil teren în suprafaţă de 140 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Tudor Vladimirescu F.N., identificat cu LE. 107816 (terenul este împrejmuit şi ocupat de construcţii care nu fac obiectul vânzării), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 219 din 31 august 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

7. imobil teren în suprafaţă de 161 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în Eforie Nord, Strada Munteniei nr. F.N., identificat cu I.E. 107822 (terenul este parţial împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 245 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

8. imobil teren în suprafaţă de 120 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada Dunării nr. F.N., identificat cu I.E. 107834, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 247 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

9. imobil teren în suprafaţă de 303 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 107470 (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 248 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

10. imobil teren în suprafaţă de 739 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu LE. 107469 (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 249 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

11. imobil teren în suprafaţă de 513 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu LE. 100830 (conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI în dosarul nr. 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosinţă în favoarea unei societăţi comerciale), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 250 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

12. imobil teren în suprafaţă de 513 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100825 (conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI în dosarul nr. 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosinţă în favoarea unei societăţi comerciale), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 251 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

13. imobil teren în suprafaţă de 513 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100826 (conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI în dosarul nr. 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosinţă în favoarea unei societăţi comerciale), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 252 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr, 57 din 3 iulie 2019;

14. imobil teren în suprafaţă de 513 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea în Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu LE. 100827 (conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI în dosarul nr. 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosinţă în favoarea unei societăţi comerciale), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 253 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

15. imobil teren în suprafaţă de 513 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu LE. 100828 (conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI în dosarul nr. 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosinţă în favoarea unei societăţi comerciale), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 254 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

16. imobil teren în suprafaţă de 513 mp care aparţine domeniului privat al oraşului, situat în oraşul Eforie, localitatea Eforie Nord, Strada 23 August F.N., identificat cu LE. 100829 (conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI în dosarul nr. 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosinţă în favoarea unei societăţi comerciale), vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 255 din 29 septembrie 2023 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Economică, Compartimentul Taxe şi Impozite, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, judeţul Constanţa.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 30.10.2023, ora 16.00, iar data-limită de depunere a ofertelor este 07.11.2023, ora 16.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oraşul Eforie, localitatea Eforie Sud, Str. Progresului nr. 1, la Registratură.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.11.2023, ora 10.00, Oraşul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de şedinţe.

Primăria Eforie – Informare anunț vânzare a mai multor terenuri din oraș

You may also like