gazetajudeteana.ro

primaria valu lui traian

Primăria Valu lui Traian – Informare sedintă de Consiliu Local Buget 2022

de

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, a convocat ședință ordinară a Consiliului Local în data de 8 februarie, ora 12.00.

Proiectul ordinii de zi este compus din următoarele puncte:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2022.
Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTULUI DE EXECUȚIE al bugetului local pe anul 2021.
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2022 a proiectelor sportive ce vor fi implementate de Asociația Sportivă „VOINȚA” Valu lui Traian.
Proiect de hotărâre privind crearea unui FOND de REZERVĂ BUGETARĂ de 1 % din totalul cheltuielilor, în cadrul bugetului local pe anul 2022.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale organizată la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care a fost dat în folosință gratuită spațiul ce face obiectul contractului de comodat nr.2274/28.02.2011, încheiat cu Asociația ”Să auzim glasul mamei”
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum și pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local.
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.253/15.10.2021 privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență constând în lemne de foc unor persoane defavorizate.
Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.286/19.11.2021 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei BREHUESCU MARIA.
Proiect de hotărâre privind înlocuirea persoanei care reprezentă societatea „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN” SRL, semnează hotărârile/deciziile Consiliului de administrație și are calitatea de președinte al Consiliului de administrație, precum și pentru modificarea actului constitutiv al SC ”Gospodărie Comuna Valu lui Traian” SRL .
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.289/19.11.2021 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse ce se vor acorda în cursul anului școlar 2021-2022, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Valu lui Traian.
Proiect de hotărâre pentru modificarea poz.13 din anexa nr.2 la H.C.L. nr.328/22.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.12.2021.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- parcelare teren pentru construire locuințe- parcelele A 407/9/1 și A 407/9/2.
Diverse : Raportul Primarului pe anul 2021;

You may also like