gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Ciocârlia – Informare extindere rețea de canalizare din comună

Avatar photo by

Primăria Comunei Ciocârlia, județul Constanța a lansat un anunț de participare pentru extinderea rețelei de canalizare în comună. Proiectul de servicii de proiectare, asistență tehnica din partea proiectantului și execuția investiției publice: “Extindere rețea de canalizare în comuna ciocârlia, județul Constanța” este finanțat prin Programul National de Investiții Anghel Saligny

Valoarea proiectului este estimată la 20.012.764,41 RON

În cadrul proiectului au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următoarele categorii de cheltuieli:
Cap 3.5 Proiectare 477.405,29
Subcap. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 477.405,29
Subcap. 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 93.884,62
Subcap. 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 72.808,48
Subcap. 3.8.1.2 pentru participarea la fazele determinate 21.076,14
TOTAL CAPITOL 3 571.289,91
Cap 4.1 Construcţii şi instalaţii 9.548.105,76
Cap 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 961.202,10
Cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 8.650.818,90 TOTAL CAPITOL 4 19.160.126,76
Cap 5.1 Organizare de şantier 132.204,88
Subcap. 5.1.1 Lucrări de construcţîi și instalații aferente organizării de șantier 97.716,65 Subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 34.488,23

TOTAL CAPITOL 5 132.204,88 Proiectare 571.289,91 EXECUȚIE 19.441.474,50 TOTAL PROIECTARE+EXECUȚIE 20.012.764,41

Proiectul Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția investiției publice: ,,EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CIOCÂRLIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”-finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.
a) Serviciile de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului descrise în caietul de sarcini:
• Documentația tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire – (D.T.A.C.)
• Documentația tehnica de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.)
• Proiect tehnic (PTh)
• Detalii de execuție (DDE)
• Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor
b) Execuția lucrării descrise în documentația de atribuire:
• extindere rețea de canalizare în localitatea Ciocârlia de Sus
• stațiii de pompare ape uzate menajere
• extindere stație de epurare ape uzate
• extindere treapta de deshidratare nămol

Au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următarele categorii de cheltuieli: Cap 3.5 Proiectare 477.405,29 Subcap. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 477.405,29 Subcap.
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 93.884,62
Subcap. 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 72.808,48 Subcap.
3.8.1.2 pentru participarea la fazele determinate 21.076,14
TOTAL CAPITOL 3 571.289,91 Cap 4.1
Construcţii şi instalaţii 9.548.105,76
Cap 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 961.202,10
Cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 8.650.818,90
TOTAL CAPITOL 4 19.160.126,76
Cap 5.1 Organizare de şantier 132.204,88
Subcap. 5.1.1 Lucrări de construcţii și instalațîi aferente organizării de șantier 97.716,65 Subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 34.488,23
TOTAL CAPITOL 5 132.204,88
Proiectare 571.289,91 EXECUȚIE 19.441.474,50
TOTAL PROIECTARE+EXECUȚIE 20.012.764,41

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu vă cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute în valoare de 2.010.776,44 lei fără TVA precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, oricând în timpul derulării contractului prin modificarea contractului, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Persoane ce dețin funcții de decizie din cadrul Autorității Contractante, precum și persoanele din cadrul Autorității Contractante ce pot influenta conținutul documentației de atribuire și/ sau desfășurarea procedurii de atribuire sunt:
ȘERBU IONUȚ – primar
SIMION IULIAN – viceprimar
SASU VIOLETA-DANIELA – secretar delegat
ION ADRIANA – contabil
MIȚEA Dumitru Gabriel-consilier superior achizițîi.
PUNGĂ NICOLAE – consilier local
MIHĂILESCU IONEL – consilier local
ȘTEFAN MARIAN – consilier local
STANCU FLORIN – consilier local
GIURCĂ NICOLAE – consilier local
ATODIRESEI FLORIN – consilier local
MIHAI NICOLAE – consilier local
CĂLIN MIHAELA – consilier local
BURLACU LENUȚA – consilier local
BORDIANU GABRIEL – consilier local
ANTON DANIEL – consilier local
GRIGORIU EUSEBIU-MARIAN – consilier local
Crăciun Anamaria-Cristina-expert achiziții, administrator furnizor de servicii auxiliare achiziției.

anunt-de-participare-simplificat-servicii-de-proiectare-asistenta-tehnica-din

Primăria Ciocârlia – Informare extindere rețea de canalizare din comună

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Mangalia – Informare angajare

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de șofer treapta profesională II – Compartiment Transport Local, Direcţia Gospodărire Urbană și Servicii de Utilităţi...