gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Negru Vodă – Anunț privind concesionarea prin licitație publică

Avatar photo by

U.A.T. Oraș Negru Vodă anunță concesionarea prin licitație publică cu oferte în plic închis a următoarelor terenurilor:

lot nr.1+32/2, situat în Al.Platformei, nr.1, oraș Negru Vodă.
lot nr.2, situat în Al.Platformei, nr.1, oraș Negru Vodă.
Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: primarianegruvoda@yahoo.com, persoană de contact: Cosmin Bujor – Secretar General

Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire prin formularea unei solicitări scrise, care va fi depusă la sediul instituției.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Secretar general al instituției, sediul Primăriei orașului Negru Vodă, str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, jud. Constanța;

Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar:
Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit;

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19 Februarie 2024, ora 16:00;
Informații privind ofertele:
Data-limită de depunere a ofertelor: 29 Februarie 2024, ora 16:00;
Adresa la care se vor depune ofertele: Primăria orașului Negru Vodă, sediu: str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, oraș Negru Vodă, jud. Constanța;
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
Plicurile se vor deschide în data de 1 Martie 2024, ora 10:00, la sediul organizatorului licitaţiei, Oraș Negru Vodă, Șoseaua Mangaliei, nr. 13, în sala de şedinţe a Consiliului Local Negru Vodă, în prezenta comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.

Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Traian, nr.3, cod poștal 900743, jud. Constanța, telefon: 0241-617183, fax: 0241-617413/ 0241-582563, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro;

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.02.2024

 

Primăria Negru Vodă – Anunț privind concesionarea prin licitație publică

You may also like