gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Hârșova – Informare anunț de participare pentru serviciile privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului

Avatar photo by

Orașul Hârșova a lansat anunțul de participare pentru serviciile privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului.

Potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, valoarea estimată a contractului este de 2.750.000 de lei, fără TVA, echivalentul a peste jumătate de milion de euro, la cursul actual.

Durata contractului este de 18 luni, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Astfel, este vorba despre „contract de servicii privind actualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Hârșova, județ Constanța“, iar în descrierea succintă a acestuia se precizează că „serviciul constă în actualizarea documentației Planului Urbanistic General al orașului Hârșova care se va reazliza în următoarele etape: ETAPA I – cuprinde următoarele faze: 1.1 Elaborarea formei sintetizate a Planului Urbanistic General în vigoare 1.2 Elaborarea studiilor de fundamentare 1.3 Stadiul actual al dezvoltării urbane 1.4 Elaborare Concept General de Dezvoltare Urbană 1.5 Sustenabilitate Financiară ETAPA II – Elaborarea P.U.G. preliminar al orașului Hârșova ETAPA III – Întocmirea documentațiilor specifice obținerii avizelor și/sau acordurilor necesare aprobării P.U.G. al orașului Hârșova, precum și obținerea acestor avize/acorduri, inclusiv participarea activă la procesul de informare și consultare a publicului în toate etapele prevăzute de lege. ETAPA IV – Redactarea finală a documentației de urbanism P.U.G. – cu intoducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri, aprobarea documentației de urbanism P.U.G. a orașului Hârșova prin hotărâre a Consiliului Local. ETAPA V – Predarea și integrarea P.U.G. digital în GIS“.

Totodată, autoritatea contractantă a precizat în descrierea contractului că „Planul Urbanistic General actualizat va trebui să identifice zonele și sub-zonele spre care ar trebui direcționată dezvoltarea orașului și să prescrie indicatori urbanistici atractivi, în condițiile asigurării unei dezvoltări sustenabile pentru aceste zone. În același timp, trebuie prevazute rezolvări clare pentru cât mai multe din situațiile speciale care apar în oraș“.

„Scopul final al actualizării este eliminarea majorității situațiilor în care se apelează la urbanism derogatoriu. În egală masură, pentru creșterea eficienței activității derulate de administrație este foarte important ca tehnologia informației să fie utilizată la o scara cât mai largă, atât în raport cu cetățenii/beneficiarii serviciilor, cât și cu alte instituții publice“, potrivit sursei citate.

La capitolul informațiilor privind subcontractarea, dacă este cazul, se precizează că „ofertantul va prezenta informații privind partea din contract pe care are intenția să o subcontracteze eventual. Ofertantul are obligația de a prezenta datele de contact ale subcontractanților, specializarea acestora, părțile de lucrare ce urmeaza a fi subcontractate“.

Atribuirea contractului se va face prin licitație deschisă.

Ofertele pot fi depuse până la data de 21 februarie 2023, ora 15.00, urmând să fie deschise tot atunci, în SEAP.

Persoana de contact este Mihaela Dominte, din cadrul Primăriei Hârșova.

În Secțiunea Document, puteți consulta anunțul de participare, astfel cum apare pe www.licitatiapublica.ro

You may also like