gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare ședință ordinară la Consiliul Local Valu lui Traian

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă ședință ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în data de 19.02.2024, ora 15.00, ce va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local.
Proiectul ordinii de zi este compus din următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin HCL nr.144/14.07.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului  intravilan în suprafață totală de 52.372 m.p., P 465/2, nr. cadastral-107014, ce face parte  din  domeniul  privat al comunei Valu lui Traian.
Inițiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

3.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materie înscrisă în  HCL nr.23/19.01.2024.
Inițiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin HCL nr.16/19.01.2024.
Inițiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din anexa nr. 2 la HCL nr.12/19.01.2024 privind stabilirea tarifelor pentru  activitatea de salubrizare prestată de operator SC”IRIDEX GROUP SALUBRIZARE”SRL, pentru anul 2024.
Inițiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(3).

6. Proiect  de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2024, aprobat prin  HCL nr. 8/ 19.01.2024.
Inițiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate  ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui  Traian.
Inițiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

8.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din  cadrul  aparatului  de  specialitate al primarului și al serviciului public de poliție locală Valu lui Traian,  precum și redenumirea structurii arhitectului șef.
Inițiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local  pe anul 2024, a  unei părți din cheltuielile necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult ale Comunității Musulmane din Comuna Valu lui Traian.
Inițiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(4)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație, a  unor suprafețe de teren ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Inițiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C (5).

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea lit. ”a”  a alin.(1), art.1 din HCL nr.220/13.10.2023 privind atribuirea unor loturi de teren în folosință gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală în condițiile Legii nr.15/2003
Inițiator-Primar- MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5)

12.  DIVERSE
– Raportul nr. 746/11.01.2024 asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023  al Grădiniței cu program normal  nr.2 Valu lui Traian;
– Raportul nr. 38/30.01.2024 asupra  sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 al Școlii Gimnaziale nr.1 Valu lui Traian.

Primăria Valu lui Traian – Informare ședință ordinară la Consiliul Local Valu lui Traian

You may also like