gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mihai Viteazu a implementat proiectul Ecosistem digital interconectat și integrat

Avatar photo by

U.A.T. Comuna Mihai Viteazu a implementat proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Mihai Viteazu”, cod SMIS 154771, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Valoarea totală a proiectului este de 1.475.420 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1.445.911,60 lei (98%), din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 1.245.107 lei (85%) și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 191.804,60 lei (13%). Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 29.508,40 lei (2%).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Mihai Viteazu în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat și îmbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă.

Rezultatele proiectului sunt: proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni și Ecosistem digital interconectat și integrat.

Durata de implementare a proiectului a fost de 20 luni.

Primăria Mihai Viteazu a implementat proiectul Ecosistem digital interconectat și integrat

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Poarta Albă – Informare proiect „Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta Albă, județul Constanța”

Primăria Poarta Albă a atribuit contractual aferent achiziției de servicii de elaborare a documentații tehnico-economice, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul de investiții „Sistematizare infrastructură...
article-image
Administrație

Primăria Hârșova – Informare execuție obiectiv de investiții „Bazin de înot didactic și agrement, str. Prospectul Dunării , nr. 2B;2C, oraș Hârșova, județul Constanța”

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. 69/10.06.2021, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului...