gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Informare proiecte de hotărâre 22.06.2022

Avatar photo by

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 22 iunie 2022, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 17 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Printre cele mai importante proiecte de hotărâri, au fost cele cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța, al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf.Apostol Andrei” Constanța, precum și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Constanța. Mai exact, bugetul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța, a fost modificat prin majorarea acestuia, cu suma de 261.508 de lei, ca urmare a semnării contractului de finanțare aferent proiectului «Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19», pentru mai multe detalii puteți consulta documentele aici. În ceea ce privește bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf.Apostol Andrei” Constanța, acesta s-a diminuat cu suma de 5.327.974 de lei, mai exact de la valoarea de 682.066.602 de lei, la 676.738.628 de lei, mai multe detalii privind bugetul găsiți aici. Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Constanța, a suferit și acesta, mici modificări, ca urmare a rectificărilor efectuate la bugetele celor două instituții subordonate. Pentru a consulta noul buget de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Constanța, puteți accesa documentația aici.
Un alt proiect al ordinii de zi a fost cel privind modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru Mediu și Agricultură a Consiliului Județean Constanța, mandatul 2020-2024. Având în vedere constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bădilă George, precum și vacantarea locului de consilier județean și ținând cont de încheierea civilă nr. 34/31.05.2022 a Tribunalului Constanța prin care a fost validat mandatul de supleant al doamnei Abdurefi Semiran, a fost necesară emiterea unei noi hotărâri care să modifice componența Comisiei de specialitate pentru Mediu și Agricultură a CJC, mandatul 2020-2024.
A fost dezbătut și aprobat și proiectul privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică, de asistență și/sau reprezentare în instanță pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța. Conform organigramei spitalului, în prezent își desfășoară activitatea doi juriști, însă volumul mare de activitate, din toate domeniile, inclusiv în fața instanțelor de judecată, nu poate fi efectiv susținut. Există zile în care numărul litigiilor ajunge si la 5-7 litigii/zi în fața instanțelor de judecată și implică timp considerabil în acest sens sau chiar deplasarea ambilor juriști.
De asemenea și proiectul privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța a fost aprobat. În fiecare an, la nivelul CJC, este elaborat și aprobat programul de lucrări ce urmează a fi realizate la drumurile, podurile și podețele aflate în patrimoniul județului Constanța și date în admnistrare Regiei. A fost încheiat contractul de lucrări numărul 15497/12.04.2022 – Anexa A iar în baza anexei B a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 15521/12.04.2022. Potrivit prevederilor contractuale (art.16), beneficiarul, în speță UAT Județul Constanța poate opta pentru diminuarea sau suplimentarea cantităților de lucrări/servicii pe bază de hotărâre de consiliu județean adoptată în acest sens, caz în care se va încheia un act adițional la contract. Necesitatea și oportunitatea lucrărilor prevăzute în Programul de lucrări pe anul 2022 sunt în sarcina exclusivă a RAJDP Constanța.
Următorul proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Constanța și Arhiepiscopia Tomisului. Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, părțile Consiliul Județean Constanța și Arhiepiscopia Tomisului își manifestă intenția de a colabora în reprezentarea și susținerea intereselor comune, în sensul promovării și desfășurării unor activități, acțiuni, programe și proiecte destinate protecției sociale și educaționale, protecția persoanelor dezavantajate, precum și proiecte și acțiuni corelate cu nevoile existente sau care se vor identifica, după caz, la nivelul județului Constanța. Activitățile stipulate în protocolul de colaborare au la bază principiile bunei credințe, echității și egalității, a susținerii inițiativelor de diseminare a informațiilor și experiențelor acumulate în domeniile de competență legală și de activitate.
Un alt punct dezbătut a fost cel privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Constanța, pe anul 2022. Scopul planului este de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
Tot astăzi, a fost aprobat și proiectul privind desemnarea administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Având în vedere încetarea de drept a mandatelor actualilor administratori provizorii ai RAJDP Constanța, respectiv în data de 24 iunie 2022, autoritatea tutelară poate face noi desemnări, până la finalizarea procedurii de selecție, conform legislației în vigoare. Astfel, noile numiri au fost Adrian Labeș, Doru Sauciuc, Cătălin Ciupercă, Sorin Lucian Ionescu și Adrian Gorcea.
Proiectul privind demararea procedurilor de înființare prin reorganizare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în societate comercială pe acțiuni, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, fiind dezbătut și aprobat cu un număr de 21 de voturi pentru. Schimbarea formei juridice de organizare a RAJDP Constanța duce la posibilitatea accesării fondurilor europene pentru finanțarea diverselor programe de modernizare a infrastructurii serviciilor comunitare de utilități publice. Prin schimbarea formei juridice de organizare și funcționare a operatorului de regie autonomă în societate comercială nu se modifică principiul de bază avut în vedere la înființarea Regiei, și anume satisfacerea nevoilor comunității locale.
La ședința de astăzi au fost prezenți un număr de 35 de consilieri județeni, iar aceasta a fost ținută în regim de videoconferință.

Biroul de Presă
al
Consiliului Județean Constanța

You may also like