gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Ion Corvin din județul Constanța atribuie un contract privind execuția lucrărilor de modernizare a unui drum comunal

Avatar photo by

Autoritatea contractantă, primăria comunei Ion Corvin, județul Constanța a publicat un anunț de participare la licitație în privința atribuirii contractului execuția lucrărilor pentru implementarea investiției publice: „Modernizare drum comunal DC 49 Ion Corvin – Viile, tronson II – 8.52 km, comuna Ion Corvin, jud. Constanta” finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Descriere succintă

În cadrul proiectului de investiții ” Execuția lucrărilor pentru implementarea investiției publice: ”Modernizare drum comunal DC 49 Ion Corvin -Viile, tronson II- 8.52 km, comuna Ion Corvin, jud. ConstanȚa” finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”” au fost prevăzute lucrări de modernizare a străzilor, respectiv modernizarea Drumului Comunal DC 49 pe teritoriul UAT Ion Corvin ce are o lungime cumulatĂ de 8.520 m. Au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următarele categorii de cheltuieli: -TOTAL CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 13,734,508.35 lei -Total Cap. 5.1 Organizare de şantier 35,000.00 lei (suprafata organizare santier 1.500mp).

Valoarea estimată a achiziției este de 13.769.508,35 de lei, echivalentul a 2,7 milioane de euro.

Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate – preț.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 ianuarie 2024, ora 15.00, și tot atunci va avea loc licitația.

Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 23 mai 2024.

Persoane ce dețin funcții de decizie din cadrul Autorității Contractante, precum și persoanele din cadrul Autorității Contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/ sau desfășurarea procedurii de atribuire sunt:
Floros Tudorița -Primar
Cazacu George -Viceprimar/ Consilier local
Iacoboaia Cristian -Secretar General
Ianosi Adriana – Contabil
Pandele Vasile -Consilier – Responsabil achiziții
Rădulescu Marcela -Consilier local
Banu Maria – Consilier local
Sivriu Dan – Consilier local
Crețu Traian – Consilier local
Juravle Ștefan-Ionuț-Consilier local
Bălan Remus – Consilier local
Croitoru Marin -Consilier local
Zamfir Nicolae -Consilier local
Trandafir Dumitru -Consilier local
Craciun Anamaria- Cristina – expert achiziții, furnizor de servicii auxiliare achiziției
Magda Spînu – expert tehnic, furnizor servicii auxiliare achiziției

Primăria Ion Corvin din județul Constanța atribuie un contract privind execuția lucrărilor de modernizare a unui drum comunal

You may also like