gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Peste 5.000 de proprietăți din comuna Castelu au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară

Avatar photo by

Peste 5.000 de proprietăți din comuna Castelu, județul Constanța, au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, finanțat din fonduri europene.

Noile cărți funciare ale celor 5.407 de imobile din comuna Castelu au fost înmânate astăzi, 28 decembrie 2023, autorităților locale, care le vor distribui proprietarilor.

În comuna Castelu, înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2021 și a vizat o suprafață de 5.839,1652 de hectare.

În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, au fost cadastrate în proporție de 100% zece comune: Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia, Istria, Săcele, 23 August, Siliștea, Valu lui Traian, Castelu, iar în alte 56 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR.

Proiectul major completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații despre proiect, pe site-ul www.ancpi.ro.

Peste 5.000 de proprietăți din comuna Castelu au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară

You may also like