gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Ședința ordinară a lunii octombrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Avatar photo by

Marți, 31 octombrie 2023, membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit în cadrul ședinței ordinare a lunii octombrie, pentru a vota cele 15 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Proiectele cu numărul 1 și 2 pe ordinea de zi au privit aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 806 mp, respectiv 153 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 102230, respectiv 111010, situate în intravilanul mun. Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 53 și localitatea Medgidia, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1A, jud. Constanța.
În continuarea ședinței au fost votate proiectele de hotărâre privitoare la atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor – terenuri, conform Anexelor la procesele – verbale ale comisiilor de inventariere nr. 11426/13.10.2023 și nr. 11547/18.10.2023.
Consilierii locali au analizat și admis proiectele de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Medgidia a imobilelor terenuri și construcții, identificate cu numerele cadastrale 104553 și 110390, situate în mun. Medgidia, str. Izvorului, nr. 2A, jud. Constanța și str. Kemal Agi Amet, nr. 1Bis, Lot 1, jud. Constanța.
Prin votarea următorului proiect aflat pe ordinea de zi a fost desemnat un reprezentant al Consiliului Local Medgidia în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu” Medgidia, începând cu anul școlar 2023 – 2024.
Votul majoritar al consilierilor locali a asigurat aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexelor la procesele-verbale al comisiei de inventariere cu nr. 11547/18.10.2023 și nr. 11610/19.10.2023.
Proiectul de hotărâre cu numărul șase a privit alipirea a două imobile identificate cadastral cu numărul 110860, în suprafață de 389 mp, situat în mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 6A, jud. Constanța, respectiv 110980, în suprafață de 316 mp, situat în mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 6B, jud. Constanța.
Reprezentanții Consiliului Local au aprobat prin vot îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul Anexelor la Hotărârile Consiliului Local nr. 183/2023 și nr. 181/2023, pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 1.242 mp și 431 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 110873 și 111064, situate în intravilanul mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 2 și str. Podgoriilor, nr. 17A, jud. Constanța.
De asemenea, în cadrul ședinței a fost aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Medgidia (PMUD) 2021-2027.
Scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Medgidia este de a permite dezvoltarea sustenabilă a mobilității în aria de studiu, acesta urmând a funcționa ca un suport pentru pregătirea și implementarea proiectelor și măsurilor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (și programele operaționale din viitoarele perioade de programare) și alte surse asociate bugetelor locale, dar și pentru susținerea implementării unor proiecte de interes național care influențează mobilitatea în aria de studiu.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Medgidia abordează următoarele sectoare:
Transport public: PMUD va furniza o strategie de îmbunătățire a calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport public, aceasta acoperind infrastructura, materialul rulant și întreținerea.
Transport nemotorizat: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va încorpora un plan de creștere a atractivității, siguranței și securității mersului pe jos și cu bicicleta. Infrastructura existentă trebuie evaluată și după caz, îmbunătățită. Dezvoltarea noii infrastructuri ar trebui gândită nu numai din perspectiva itinerariilor de transport motorizat. Ar trebui avută în vedere o infrastructură care să fie dedicată pietonilor și bicicliștilor, separată de traficul greu motorizat și menită a reduce distanțele între obiective.
Transport de marfă: Va prezenta măsuri de translatare către zona periferică a traseelor pe care este permis accesul vehiculelor de marfă, precum și de îmbunătățire a eficienței logisticii urbane.
Managementul traficului: Element cheie pentru planificarea mobilității urbane, managementul traficului sprijină factorii de decizie în realizarea obiectivelor asumate și gestionarea operațiunilor de trafic, ajutând totodată utilizatorii finali, cetățenii, prin prezentarea unor opțiuni de mobilitate durabilă.
Zone cu nivel ridicat de complexitate: complementar soluțiilor deja implementate în zonele cu nivel ridicat de complexitate, sunt propuse amenajări ale spațiului public și reglementări ale circulației, astfel încât să se asigure accesibilitate și siguranță pentru deplasările pietonale, cu bicicleta, respectiv pentru persoanele cu nevoi speciale.
Intervenții majore asupra rețelei stradale: Sunt propuse soluții de adaptare a rețelei existente astfel încât să se asigure îmbunătățirea circulației, ca urmare a distribuției fluxurilor de trafic, creșterea accesibilității teritoriale și reducerea costurilor existente.
Un al proiect de hotărâre a fost privitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
Proiectele de hotărâre cu numerele treisprezece și patrusprezece votate de consilieri au privit încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 420/26.09.2000, modificat prin actele adiționale nr. 1 și 2, încheiat cu Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Medgidia, precum și darea în folosință gratuită a imobilului teren intravilan în suprafață de 3.765 mp, identificat cu număr cadastral 108337 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108337, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2, jud. Constanța, care aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către Parohia Medgidia IV Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, Protoieria Medgidia, în scopul desfășurării activității religioase.

Primăria Medgidia – Ședința ordinară a lunii octombrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

You may also like