gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mangalia a finalizat proiectul „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN – OLIMP”

Avatar photo by

Primăria Municipiului Mangalia a finalizat proiectul „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN – OLIMP” cod SMIS 119649, prin obiectivele și activitățile pe care le-a dus la îndeplinire contribuind în mod direct la creșterea gradului de atractivitate turistică a stațiunii, întrucât acestea generează confort și siguranță urbană, dar și o bună accesibilitate și conectivitate cu rețeaua europeană TEN –T, facilitând, astfel, mobilitatea persoanelor și mărfurilor, dar și consolidarea unui mediu de afaceri dinamic, într-o stațiune turistică și balneoclimaterică, precum Neptun–Olimp.

Proiectul „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN-OLIMP” a fost implementat de cătreUnitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: ,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 SUERD: ,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism)”.

Contractul de Finanțare Nr. 3990/12.03.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, proiectul de față implicând o investiție consistentă în reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice a stațiunii Neptun-Olimp – străzi, trotuare, sistemul de iluminat aferent rutier și pietonal, amenajarea de parcări, sens giratoriu și amenajarea spațiilor verzi, tip fâșii plantate.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea durabilă a turismului și, implicit, creșterea numărului mediu de salariați în stațiunea turistică și balenoclimaterică Neptun-Olimp, iar principalul obiectiv specific a făcut referire la reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale din stațiunea Neptun-Olimp, pe o suprafață totală de 59.641 mp, compusă din suprafața străzilor modernizate (carosabil+parcări): 49.015 mp, sens giratoriu, 1.200 mp și trotuare: 9.426 mp.

Investiția s-a materializat prin realizarea unei structuri rutiere care să asigure o capacitate portantă și o suprafață de rulare corespunzătoare, respectiv realizarea unor trotuare care să asigure circulația în siguranță și confort a pietonilor, pe următoarele străzi: Scriitorilor, Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Școlii, Aleea Steaguri, Vilele Speciale, Faleza Neptun. Au fost amenajate, de asemenea, parcări pe străzile Plopilor, Crinului, Gării, Aleea Steaguri și Scriitorilor și un sens giratoriu la intersecția străzilor Trandafirilor, Gala Galaction și Ferdinand pentru fluidizarea și siguranța traficului. Pentru promovarea unui turism durabil și verde, nepoluant, s-au amenajat piste pentru cicliști pe străzile Gării și Crinului, dar și spații verzi, tip fâșii plantate, pe străzile Scriitorilor, Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Aleea Steaguri, Vilele Speciale și în sensul giratoriu. Proiectul a prevăzut și realizarea unui sistem de iluminat public rutier și pietonal modern și eficient energetic, cu corpuri de tip LED. De asemenea, s-au realizat și lucrări de semnalizare rutieră și pietonală, pe verticală și orizontală, inclusiv marcaje tactile pentru nevăzători.

Valoarea totală a proiectului este de 22.647.857,25 lei, din care:

19.249.968,96 lei;
2.944.112,89 lei;
452.940,45 lei;
834,95 lei.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 75 de luni de la data depunerii, respectiv 01.08.2017 – 31.10.2023, aceasta cuprinzând și perioada activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, iar Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est.

Primăria Mangalia a finalizat proiectul „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN – OLIMP”

You may also like