gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Informare anunț de participare la licitație

Avatar photo by

Primăria orașului Murfatlar, județul Constanța, a lansat un anunț de participare la licitație.

Bunul care urmează să fie vândut este un imobil înscris în cartea funciară nr. 105914 Murfatlar, teren în suprafață de 183 mp, situat în orașul Murfatlar, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 28, aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar.

Vânzarea se realizează conform art. 363, art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și conform H.C.L. nr. 137 din 28 septembrie 2023.

Ofertele se depun la adresa: Calea Dobrogei nr. 1, parter – Registratură, orașul Murfatlar, județul Constanța, până la data de 23 noiembrie 2023, ora 16:00.

Licitația se va desfășura pe 24 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00, la adresa amintită.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 204 din data de 30 octombrie 2023.

Primăria Murfatlar – Informare anunț de participare la licitație

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Medgidia – CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. L. CARAGIALE DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” COD SMIS 140312

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. L. CARAGIALE DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” COD SMIS 140312 FINANȚARE: Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii...