gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare depunere solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun pentru persoanele defavorizate

Avatar photo by

Primăria Corbu anunță că cetățenii pot depune solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun pentru persoanele defavorizate, conform Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, prin HCL nr. 129/26.10.2023.

Acestea se vor acorda astfel:

-100 de lei pensionarilor ale căror venituri din pensie/pensii cumulate la momentuldepunerii cererii sunt de pana la 1.450 lei;

-100 de lei – persoanelor cu handicap accentuat, grav,grav cu asistent personal;

-100 de lei – titularilor de ajutor social și titularilor de ajutor de sustinere a familiei;

Tichetele sociale se acordă pe bază de cerere tip, care se depune şi se înregistrează la sediul Primăriei comunei Corbu din strada Principala nr. 38, la Compartimentul Asistenta Sociala și Autoritate Tutelara, în perioada 8 noiembrie – 29 noiembrie 2023, de luni până joi în intervalul orar 08:30 – 14:00, respectiv în intervalul orar 08:30 – 12:00, în zilele de vineri, însoţită de urmatoarele documente justificative, după caz:

• copie act de identitate solicitant;

• copie cupon de pensie din care rezultă ca drepturile obţinute din pensie sau, după caz, dinpensii cumulate sunt cel mult egale cu 1450 de lei;

• copie certificat de încadrare în grad de handicap accentuat, grav sau grav cu asistent personal;

Distribuirea tichetelor sociale se va realiza în perioada 𝟎𝟖.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟐𝟐.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑, în programul de lucru al instituţiei, pe bază de semnătura.

Primăria Corbu – Informare depunere solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun pentru persoanele defavorizate

You may also like