gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Castelu – Informare proiect «Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Castelu și satele aparținătoare, județul Constanța»“

Avatar photo by

Comuna Castelu (Consiliul Local Castelu, județul Constanța), ca autoritate contractantă, a atribuit contractul „Achiziție servicii elaborare proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții privind obiectivul de investiții «Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Castelu și satele aparținătoare, județul Constanța»“, achiziția fiind atribuită prin anunț de atribuire la anunț de participare.

Ofertante câștigătoare sunt firmele Medcontrol Gaz SRL, Cromo Advertising SRL, Talpac SRL și Calin Service Total SRL, contractul, în valoare de 35.892.295 lei, având data de 11 aprilie 2023.

După cum se arată pe e-licitatie.ro, prin prezentul proiect se propune:

– Înființarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale în comuna Castelu (satele Castelu și Nisipari) și racordurile către consumatori. Rețeaua inteligentă nou înființată se va alimenta cu gaze naturale din SRMP Medgidia, iar contorizarea consumului de gaze naturale se va face prin intermediul contoarelor inteligente de măsurare.

Noua rețea inteligentă de alimentare cu gaze naturale va comunica cu contoarele și cu centrul de control prin intermediul sistemelor modeme de comunicare tip SCADA.

Rețeaua inteligentă de gaze naturale nou înființată va fi în lungime aproximativă de 55.223 ml și va avea 1.817 branșamente ce vor deservi 1.790 gospodării individuale, patru scări de blocuri de locuințe cu 34 apartamente și 23 obiective socio-culturale amplasate în 23 de locații. Se vor monta 1.817 contoare de gaz inteligente.

-Modernizare SRMP existent cu elemente modeme și inteligente de măsurare și monitorizare a debitelor de gaze, a temperaturii și a presiunii gazelor naturale, cu sisteme automate de odorizare, cu sisteme modeme de comunicare tip SCADA și infiintarea unei Statii de Lucru.

-Se vor executa 1790 + 4 + 23 = 1817 racorduri către consumatorii casnici, iar pentru consumatorii non-casnici obiectivele socio-culturale pe lângă cele 23 de racorduri la rețeaua de gaz se vor executa și 23 instalații interioare de utilizare gaze naturale până la consumatori.

În total, se vor executa 1.817 racorduri către consumatori (branșamente).

Nu s-au prevăzut racorduri pentru agenții economici.

Din punctul de vedere al consumului de gaze naturale cele 23 de obiective socio-culturale vor fi echivalate cu 181 gospodării individuale, rezultând pentru ele un consum orar maxim de gaz natural de aproximativ 507,1 Nmc/h pentru încălzire, pentru prepararea hranei și preparare apă caldă de consum pentru cele 34 de apartamente amplasate pe patru scări de bloc încălzirea și prepararea apei calde de consum se va face centralizat, rezultând pentru ele un consum orar maxim de gaze naturale de 77,7 Nmc/h, incluzând și prepararea hranei.

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, din care: 641.484,00 lei
CAPITOLUL 1.2. Amenajarea terenului 3.417,00 lei
CAPITOLUL 1.3. Amenajari pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 6.834,00 lei
CAPITOLUL 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 631.233,00 lei
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, din care: 799.355,11 lei
CAPITOLUL 3 .5 Proiectare, din care: 734.044,11 lei
CAPITOLUL 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 79.803,00 lei
CAPITOLUL 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 654.241,11 lei
CAPITOLUL 3 .8. Asistență tehnică, din care: 65.311,00 lei
CAPITOLUL 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 37.812,00 lei
CAPITOLUL 3.8.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 27.499,00 lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 34.168.571,00 lei
CAPITOLUL 4.1 Construcții și instalații 33.316.645,00 lei
CAPITOLUL 4.1.1 Rețea de distribuție gaze naturale 23.966.782,00 lei
CAPITOLUL 4.1.3. Racorduri consumatori + instalații interioare obiective social culturale și administrative 7.490.500,00 lei
CAPITOLUL 4.1.4. “Sisteme inteligente de monitorizare, control și siguranța în exploatare, contoare inteligente, modernizare SRMP existent, sistem SCADA” 1.859.363,00 lei
CAPITOLUL 4.5. Dotări (o stație de lucru, mobilier) 70.994,00 lei
CAPITOLUL 4.6 Active necorporale (licențe, softuri automatizare) 780.932,00 lei
CAPITOLUL 5 Construcții și instalații
CAPITOLUL 5.1 Organizare de șantier, din care: 533.066,00 lei
CAPITOLUL 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 466.433,00 lei
CAPITOLUL 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 66.633,00 lei
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 7.250,00 lei
CAPITOLUL 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 7.250,00 lei
Total Servicii Elaborare proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului 799.355,11 lei
Total Lucrări de construștii 35.350.371,00 lei
Valoare estimată 36.149.726,11 lei

„Având în vedere că este vorba de achiziționarea execuției lucrărilor și a unui serviciu de elaborare Proiect tehnic, Detalii de execuții, Documentații necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, precum și asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor aferent unui singur obiectiv de investiții, fiind o investiție unitară, nu este adecvată și fezabilă divizarea acestuia pe loturi. Realizarea pe loturi face executarea contractului dificilă din punct de vedere tehnic. De asemenea, în decizia de a nu impărți pe loturi, se are în vedere și gradul de interdependență între serviciile prestate și execuția lucrărilor, respectiv întocmire proiect tehnic, detalii de execuții, documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, asistență tehnică din partea proiectantului (potrivit art. 23 alin h) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, este obligația proiectantului)“, menționează sursa citată.

Primăria Castelu – Informare proiect «Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Castelu și satele aparținătoare, județul Constanța»“

You may also like