gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Istria – Informare proiect cloud based

Avatar photo by

Primăria Comunei Istria a semnat cu Aconnect Smart Software SRL din București contractul pentru debirocratizarea instituției prin implementarea unui ecosistem cloud based.

Informațiile privind contractul au fost publicate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, unde se precizează că valoarea este de 1.000.000 de lei, adică peste 200.000 de euro la cursul actual, atribuirea făcându-se prin licitație deschisă, în cadrul căreia a fost primită o singură ofertă admisibilă.

„În cadrul proiectului se intenţionează implementarea unui sistem informatic integrat ce va fi utilizat pentru optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru în domeniul administrării serviciilor sociale și medicale, concret, fiind vizate următoarele rezultate: a) administrarea electronică a documentelor, pentru uz intern, întocmite și/sau primite, respectiv introducerea și utilizarea semnăturii electronice calificate, în scopul fluidizării, eficientizării, activităților administrative desfășurate în cadrul UAT Comuna Istria (servicii back-office / front office); b) implementarea de servicii destinate realizării de activități în mod colaborativ, respectiv facilitării transferului de date intra și interinstituțional. Sistemul informatic integrat ce se dorește a fi achiziționat va avea în componență următoarele: Modul/platformă de management și configurare identități digitale; Modul/platformă de management documente; Modul/platformă de semnare electronică; Modul/platformă de arhivare electronică; Modul/platformă de lucru colaborativ; Modul/platfomă de integrare cu aplicații externe destinate facilitării transferului de date intern și extern (intrainstituțional și interinstituțional)“, se precizează în descrierea achiziției.

„Derularea activității presupune modelarea de fluxuri de lucru incluse în sfera de cuprindere a proiectului conform capabilităților platformei de workflow și document management, în special în vederea execuției proceselor de lucru în mediul electronic cu ajutorul documentelor semnate electronic“, se mai arată în datele oficiale.

„Scopul achiziției vizează creșterea performanței administrației publice la nivelul UAT Istria și instituțiilor subordonate, în domeniul asigurării serviciilor sociale și medicale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office și back-office, respectiv eficientizarea fluxurilor de comunicare intra și interinstituționale“, a precizat autoritatea contractantă.

Durata contractului este de patru luni, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – POCA, Proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat in cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Istria“, cod SMIS 155101, cod SIPOCA 1174.

Primăria Istria – Informare proiect cloud based

You may also like