gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Ovidiu – Vânzarea, prin licitație publică deschisă, a unui număr de 10 terenuri intravilane, situate în orașul Ovidiu,  jud. Constanța

Avatar photo by

Consiliul Local al orașului Ovidiu cu sediul în orașul Ovidiu, str. Sănătății nr. 7, cod postal 905900, reprezentat legal prin Primar, Scupra George, cod fiscal 4301359, în baza HCL Ovidiu nr. 118/20.06.2023 și HCL Ovidiu nr. 122/20.06.2023,   

ANUNȚĂ: 

 

Vanzarea, prin licitatie publica deschisa, a unui număr de 10 terenuri intravilane, situate în orașul Ovidiu,  jud. Constanta, terenuri ce fac parte din domeniul privat al orașului Ovidiu, respectiv:

 

 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Portului FN (str. Lunii nr. 21), județul Constanța;
 2. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Stelelor nr. 7, pateu C, lot 14, județul Constanța;
 3. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Stelelor nr. 25, pateu B, lot 8, județul Constanța;
 4. Teren intravilan în suprafaţă de 284 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Belvedere nr. 36, pateu H, lot 12, județul Constanța;
 5. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Lunii nr. 36, pateu F, lot 10, județul Constanța;
 6. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Lunii nr. 30, pateu F, lot 7, județul Constanța;
 7. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Norilor nr. 6, pateu C, lot 3, județul Constanța;
 8. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Norilor nr. 8, pateu C, lot 4, județul Constanța;
 9. Teren intravilan în suprafaţă de 300 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Soarelui nr. 16, pateu A, lot 8, județul Constanța;
 10. Teren intravilan în suprafaţă de 300 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Soarelui nr. 26, pateu A, lot 13, județul Constanța;

 

Elementele de preț;

 

 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Portului FN (str. Lunii nr. 21), județul Constanța:
 • prețul de pornire la licitație este de 28,50  euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Stelelor nr. 7, pateu C, lot 14, județul Constanța:
 • prețul de pornire la licitație este de 28,50 euro/mp (fără T.V. A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Stelelor nr. 25, pateu B, lot 8, județul Constanța:
 • prețul de pornire la licitație este de 30,00 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 284 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Belvedere nr. 36, pateu H, lot 12, județul Constanța:
 • prețul de pornire la licitație este de 28,50 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Lunii nr. 36, pateu F, lot 10, județul Constanța:
 • prețul de pornire la licitație este de 30,00 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Lunii nr. 30, pateu F, lot 7, județul Constanța:
 • prețul de pornire la licitație este de 30,00 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Norilor nr. 6, pateu C, lot 3, județul Constanța;
 • prețul de pornire la licitație este de 34,00 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Norilor nr. 8, pateu C, lot 4, județul Constanța;
 • prețul de pornire la licitație este de 34,00 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 300 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Soarelui nr. 16, pateu A, lot 8, județul Constanța;
 • prețul de pornire la licitație este de 32,00 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 
 1. Teren intravilan în suprafaţă de 300 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Soarelui nr. 26, pateu A, lot 13, județul Constanța;
 • prețul de pornire la licitație este de 32,00 euro/mp (fără T.V.A);
 • se stabilește prețul unui caiet de sarcini la 20,00 lei/bucata, taxa de participare în cuantum de 500 lei/ofertant și garantia de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de vânzare/ofertant. 

 

Prețul pentru procurarea unui caiet de sarcini, taxa de participare și garanția de participare la licitație se vor achita direct la casieria Primăriei Ovidiu sau în contul Consiliului local al orașului Ovidiu (cod fiscal 4301359) deschis la Trezoreria mun. Constanța (detalii conturi bancare la tel 0241.255.340, int. 126 – birou contabilitate).

 

Actele  doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantilor:

 • pentru persoane juridice

copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului; 

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată;

certificat de atestare fiscală (privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul de stat), eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată,

certificat de atestare fiscală (privind achitarea taxelor si impozitelor locale), eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

copie după bilanţul anului precedent şi recipisa de predare la Administraţia Finanţelor Publice sau copie dupa ultima balanta contabila, din luna precedenta depunerii ofertei.

 • pentru persoane fizice :
 • copie carte de identitate; 
 • certificat de atestare fiscală (privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul de stat), eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată,
 • certificat de atestare fiscală (privind achitarea taxelor si impozitelor locale), eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
 • adeverinta de venit pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii ofertei;
 • pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale: 

copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire;

certificat de atestare fiscală (privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul de stat), eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată,

certificat de atestare fiscală (privind achitarea taxelor si impozitelor locale), eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

dovada venitului net realizat pe anul precedent (adeverinţe de venit sau orice alt document din care rezultă venitul net realizat);

 

Data limită de depunere a ofertelor este 31.08.2023, ora 16.00

Data limită pentru solicitare clarificări este 24.08.2023 ora 16:00.

Licitația se va desfășura în data de 01.09.2023, ora 10.00, la sediul Consiliului Local al orașului Ovidiu din str. Sanatatii nr. 7, jud. Constanța. 

Primăria Ovidiu – Vânzarea, prin licitație publică deschisă, a unui număr de 10 terenuri intravilane, situate în orașul Ovidiu,  jud. Constanța

 

You may also like