gazetajudeteana.ro

Primăria Horia – Informare asfaltare DC71

de

Primăria Horia a înaintat către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Constanța un memoriu de prezentare al unui proiect de asfaltare și modernizare a DC 71, de la Șiriu, la hotarul localității. Tronsonul are o lungime de 1102.89 de metri.

 

Tronsonul studiat din DC71 nu a fost cuprins până acum în proiecte de reabilitare/ modernizare, stadiul actual fiind la un nivel de pământ cu slaba împietruire. Datorită acestui fapt întâlnim deseori gropi și făgașe care obstrucționează circulația, ridicând praf în aer la trecere ori permițând apei sa stagneze formând băltoace pe timp ploios. Locuitorii acestei comune au nevoie de condiții moderne pentru o deplasare civilizata, in condiții de siguranță. Nivelul de viabilitate al acestui drum este scăzut si face ca transportul locuitorilor să devină greoi. Utilitatea publica si modul de încadrare în planurile de urbanism si amenajarea teritoriului ale drumului comunal DC71 nu poate fi decât oportuna deoarece deservește zone de interes local.

 

Având în vedere faptul că în prezent drumul comunal DC71 este nemodernizat, având o capacitate de circulație redusă care nu corespunde traficului actual și al celui de perspectivă, cu implicaţii directe asupra siguranţei circulaţiei, investiţia propusă prin proiect urmăreşte: stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport; aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea acestuia; înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie; creşterea capacităţii de transport în vederea asigurării interconectării şi interoperabilităţii între rute şi moduri de transport; ridicarea sistemului de transport la standardele tehnice şi la nivelul de servicii corespunzătoare cererii preconizate; facilitarea şi ameliorarea conexiunilor între reţelele de transport judeţeană şi interjudeţeană; facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate. ❖ aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto; asigurarea unor condiții optime de siguranță si confort in circulația auto și pietonală; asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.

Valoarea estimativă a investiției este de 2.000.000 de lei, iar conform graficului de realizare propus, durata de realizare a este de opt luni calendaristice.

You may also like