gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cernavodă – Informare curățarea terenurilor de ambrozie

Avatar photo by

Primăria orașului Cernavodă informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia potrivit cărora proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășura în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescenţe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, măsurile urmând să fie menținute până la sfârșitul perioadei de vegetație a plantei.

Ambrozia este o plantă cu caracter invaziv, nocivă pentru sănătatea populației, expunerea la polenul acestei plante poate duce la apariția unor fenomene de tip alergic în perioada florescenței.

În demersurile de combatere a plantei și reducerea incidenței cazurilor de alergie la polenul acesteia este necesară implicarea cetățenilor care dețin suprafețe de teren infestate prin luarea măsurilor de combatere și distrugere a buruienii, în mod obligatoriu, înainte de perioada de înflorire. Menționăm că planta atinge perioada de maximă de polenizare în lunile august – septembrie şi se extinde până sfârșitul lui octombrie.

Pentru recunoaşterea acestei plante, răspandirea, cum și când poate fi distrusă, puteţi consulta site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum şi al Ministerului Sănătăţii. (www.ms.ro).

Pentru a semnala prezența plantei, cernăvodenii se pot adresa la secretariatul Primăriei orașului Cernavodă, la nr. de telefon: 0241-487.108 și la Compartimentul Comecial și Protecția Mediului din cadrul Direcției Poliției Locale, la nr. telefon: 0241-487.150.

Conform art.3 alin. (1) din Legea 62/2018 cu modificările și completările ulterioare “nerespectarea prevederilor legale de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment”. Alin. (2) ”Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice”.

Primăria Cernavodă – Informare curățarea terenurilor de ambrozie

You may also like