gazetajudeteana.ro

Primăria Adamclisi – organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de referent II

de

Primăria Comunei Adamclisi, Judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de referent II – Compartimentul Implementare Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
nivelul studiilor – studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
16 februarie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
18 februarie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Adamclisi, str. Traian nr. 39, Judeţul Constanţa, telefon 0241/854.623, email: secretar@primariaadamclisi.ro

You may also like