gazetajudeteana.ro

Proiectul Nodului Rutier Cumpăna-A4 APM Constanța a dat undă verde

de

Mediul a decis că „nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului”

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu privire la proiectul nordului rutier de la Cumpăna.

Mediul a decis că „nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului” în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Nod Rutier Cumpăna A4 (Km 16+700) – DN 39E” inclusiv rețele de utilități din culoarul investiției, localitatea Cumpăna, Comuna Cumpăna, Municipiul Constanța, Județul Constanța, propus a fi amplasat comuna Cumpăna, sat Cumpăna, județul Constanța, intravilan și extravilan. Titular este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin S.C. Search Corporation S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta din Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 8-16.30, vineri, intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Amintim că CNAIR a elaborat și depus în data de 21 martie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiul de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Nod Rutier Cumpăna A4 (km 16+700)-DN39E” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T. Valoarea totală a proiectului este de 871.821,59 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-626.978,00 lei, 15% contribuția proprie-110.643,47 lei, restul de 134.200,42 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Sursa Ziua de Constanta

You may also like