gazetajudeteana.ro

CJ Constanța – conservare Ansamblul Rupestru Murfatlar

de

Consiliul Județean Constanța organizează o licitație publică pentru atribuirea unui contract pentru „Servicii de verificare tehnică” pentru proiectul „Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”.

Termenul limită pentru depunerea de oferte este 1 februarie 2022, iar valoarea estimată este de 271.600 lei. Ofertantul câștigător va presta servicii de verificare tehnică pentru proiectul „Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”, inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fiecare etapă de proiectare, Autoritatea Contractantă va transmite ordine de începere distincte pentru serviciile de verificare tehnică. Pentru fiecare etapă de proiectare, Autoritatea Contractantă va transmite ordine de începere distincte pentru serviciile de verificare tehnică. Etapele verificării tehnice sunt următoarele: – Etapa I – verificare documentație tehnico-economică SF, DALI, PT+DDE (PAC, PAD, POE, PTE); – Etapa II – verificare aferentă perioadei de execuție și implementare a proiectului (documentație as-buit, proiect de monitorizare a comportării în timp).

Persoanele cu funcţie de decizie din cadru autorității sunt: Lupu Mihai – Președinte; Gima Stelian – Vicepreședinte; Enciu Petre – Vicepreședinte; Monea Gabriel-Administrator public; Geafar Nesrin- Secretar al județului; Banciu Mihaela Leila – Director General – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică; Țuțui Emilia Georgeta- Director General- Direcția Generală Economico-Financiară; Georgescu Elena – Director General – Direcția Generală de Proiecte; Chelariu Ermil – Director General – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat- Autoritatea Județeană de Transport; Hagea Cristian Adi – Director General Adjunct – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat- Autoritatea Județeană de Transport; Nache loan Mihai – Director General Adjunct – Direcția Generală de Proiecte; Martin Oana Aurora – Director Executiv – Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și învățământ; Jeaca Dumitru- Director Executiv- Directia Turism Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate; Voitinovici Diana Roxana – Director General Adjunct- Direcția Generală Tehnică Urbanism și Amenajarea Teritoriului; Ferencz Eduard – Arhitect Șef – Direcția Generală Tehnică Urbanism și Amenajarea Teritoriului; Blacioti Georgeta- Șef Serviciul Financiar – Direcția Generală Economico-Financiară; Bănică Marian – Şef Serviciu-Serviciul Promovare Proiecte Europene- Direcţia Generală de Proiecte, Caterinici Monica Cristina – Sef Serviciu – Serviciul Control; Căluț Ciprian Lucian – Șef Serviciu – Serviciul Achiziții, Analiză Piață, Urmărire Contracte, Direcția Generală Economico-Financiară; Cîrciu Veronica – Șef Serviciu – Serviciu Buget-Direcția Generală Economico-Financiară; Tănase Carmen Ioana – Șef Serviciu – Serviciu Urbanism, Programe Naționale de Dezvoltare Locală – Direcția Generală Tehnică Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Istrate Gabriela – Șef Serviciu – Serviciu Turism, Promovare Turistică și Coordonarea Centrului de Excelență în Turism; Bucur Gheorghe – Șef Serviciu – Serviciul Juridic și Contencios – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică; Orozan Florentina-Lăcrămioara – Șef Serviciu- Serviciu Protecția Mediului – Direcția Generală de Proiecte; Prini Raluca Florentina – Șef Serviciu – Serviciul Management Proiecte – Direcția Generală de Proiecte; Ragalie Danuț – Șef Serviciu- Serviciul Monitorizare Investiții Proiecte, Avizare; Tănasă Getuța- Șef Serviciu – Serviciu Investiții- Direcția Generală Tehnică Urbanism și Amenajarea Teritoriului; Voicu Silvia – Șef Serviciu – Serviciu Administrarea Domeniului Public și Privat – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat – Autoritatea Județeană de Transport; Ionescu Adrian Victor – Șef Serviciu – Serviciu Autoritatea Județeana de Transport – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat – Autoritatea Județeană de Transport; Labeş Raluca Andreea – Şef Serviciu – Serviciul Administraţie Publică, Relaţii Internaţionale, Arhivă şi ONG-uri – Direcţia Generală de Administraţie Publică şi Juridică; Pedestru Carmen Luminița Adriana – Șef Birou – Birou Informatică, Direcția Generală Economico-Financiară; Vasilache Mona Liza – Șef Serviciu -Serviciul Dezvoltare și Coordonare, Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ; Consilieri județeni: Baraţă Bogdan Dumitru, Bădila George, Bercaru Nicoleta, Beres Adrian Petre, Bucovala Enache, Caprinciu Stelică, Chiriac Stefan Cristian, Ciobănel Marius Costel, Ciobanu Cosmin, Constantinescu Dana- Mariana, Dima Alexandru Cristian, Donțu Gheorghe, Drăgan Leonard, Dragnea Marilena, Dumitrescu Carmen, Epure Petre, Filipescu Razvan, Gheorghe Veronica Adriana, Guțeanu Stere, Ilie Cătălin Costel, Nedelcu Ilyus-Edward, Opreanu Dorin Dumitru, Palaz Claudiu-Iorga, Petre Marius Liviu, Pîrvulescu Florin, Popa Liviu, Rizea Vasile, Scrieciu Mihaela Antoanela, Senopol Virgil Cristian, Tănase Leonard Florin, Topolov Gianina Ionela, Ţapliuc Florentin-Adrian, Zahariuc Cristian-Florin.

Caiet de sarcini caiet-sarcini-vertificare-tehnica-arm

Sursa Ziua de Constanta

You may also like