gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare anunț de participare la licitație pentru închiriere bunuri proprietate publica si private

Avatar photo by

Primăria Comunei Corbu județul Constanța a publicat un anunț de participare la licitație pentru închiriere bunuri proprietate publica si private.
Potrivit anunțului publicat în monitorul Oficial, obiectul închirierii îl reprezintă: spaţiul nr. 3 în suprafaţă de 13 mp din cadrul imobilului “Centru multifuncţional cu activitate medicală pe specialităţi”, situat în Str. Principală nr. 287, comuna Corbu, judeţul Constanţa, număr cadastral 111485-C1, carte funciară 111485, aparţinând domeniului public al Comunei Corbu. Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, şi ale H.C.L. nr. 107 din 28.08.2023.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.02.2024, ora 12.30, iar data-limită de depunere a ofertelor este 07.03.2024, ora 12.30.

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 11.03.2024, ora 11.00, în sala de şedinţe a Comunei Corbu din Str. Principală nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judeţul Constanţa.

Primăria Corbu – Informare anunț de participare la licitație pentru închiriere bunuri proprietate publica si private

You may also like