gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Convocator ședintă extraordinară Consiliul Județean Constanța – 08.02.2024

Avatar photo by

Consiliului Judeţean Constanţa, în conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(2) și 179 alin.(2) lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.281/27.11.2020 completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.150/28.07.2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară pentru data de 08.02.2024, ora 10,00, în Sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, ședință ce se va desfășura în format fizic .
Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectul de hotărâre va fi pus la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, ce se vor desfășura în formatul ales de către Președinții comisiilor de specialitate, conform legii: videoconferință, în fizic cât și în format mixt;
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectul ce face obiectul ordinii de zi va avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu articolul 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța, 02.02.2024
Contrasemnează: Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar
Proiectul ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 279 din 02.02.2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară pentru data de 08.02.2024, ora 10,00.
1. Proiect de hotărâre nr. 14/01.02.2024 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
2. Proiect de hotărâre nr. 15/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
3. Proiect de hotărâre nr. 16/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
4. Proiect de hotărâre nr. 17/01.02.2024 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
5. Proiect de hotărâre nr. 18/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
6. Proiect de hotărâre nr. 19/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2024, pentru Biblioteca Județeană ,,I.N.Roman” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
7. Proiect de hotărâre nr. 20/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța ,,Căluțul de mare”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
8. Proiect de hotărâre nr. 21/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
9. Proiect de hotărâre nr. 22/01.02.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
10. Proiect de hotărâre nr. 23/01.02.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
11. Proiect de hotărâre nr. 24/01.02.2024 privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
12. Proiect de hotărâre nr. 25/01.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
13. Proiect de hotărâre nr. 26/01.02.2024 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pentru anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
14. Proiect de hotărâre nr. 27/02.02.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2024, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
15. Proiect de hotărâre nr. 28/02.02.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2024 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriele din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
16. Proiect de hotărâre nr. 29/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
17. Proiect de hotărâre nr.30/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Complexul Muzeal de Științe ale naturii Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
18. Proiect de hotărâre nr.31/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
19. Proiect de hotărâre nr.32/02.02.2024 privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
20. Proiect de hotărâre nr.33/02.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
21. Proiect de hotărâre nr.34 /02.02.2024 privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
22. Proiect de hotărâre nr.35/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
Constanța, 02.02.2024

Convocator ședintă extraordinară Consiliul Județean Constanța – 08.02.2024

You may also like