gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Amzacea – Informare proiect „Înființare rețea de canalizare în satele Casicea și General Scărișoreanu”

Avatar photo by

Primăria Amzacea, anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Înființare rețea de canalizare în satele Casicea și General Scărișoreanu”

Comuna Amzacea, titular al proiectului „Înființare rețea de canalizare în satele Casicea și General Scărișoreanu din comuna Amzacea, județul Constanța”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființare rețea de canalizare în satele Casicea și General Scărișoreanu din comuna Amzacea, județul Constanța”, propus a fi amplasat în comuna Amzacea, județul Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competențe pentru Protecția Mediului Constanța, strada Unirii, nr. 23, municipiul Constanța, județul Constanța, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de inetrnet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagină de internet a autorității competențe pentru protecția mediului.

Sursa Ziarul Amprenta

Primăria Amzacea – Informare proiect „Înființare rețea de canalizare în satele Casicea și General Scărișoreanu”

You may also like