gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

CJC – Dispoziţia nr.489 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 15.12.2023, ora 10,00

Avatar photo by

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.281/27.11.2020 completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.150/28.07.2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 15.12.2023, ora10,00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ ședință ce se va desfășura în format fizic.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, ce se vor desfășura în formatul stabilit de către Președinții comisiilor de specialitate, conform legii, în format videoconferință, fizic/mixt;
Ședințele în format fizic se pot desfășura la sediul Consiliului Județean Constanța din Municipiul Constanța, B-dul Tomis, nr.51, camera 341.
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu articolul 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța, 08.12.2023
Contrasemnează: Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 489 din 08.12.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 15.12.2023, ora 10,00
I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 29.11.2023.
II. Proiecte de hotărâri
1. Proiect de hotărâre nr.240/26.10.2023 privind taxele speciale aferente activităților desfășurate pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
2. Proiect de hotărâre nr.242/09.11.2023 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
3. Proiect de hotărâre nr.273/23.11.2023 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028, aprobat prin H.C.J. nr.73/31.03.2023 și modificarea anexelor H.C.J. nr.211/31.08.2022 și H.C.J. nr.239/21.09.2022 privind tarifele de călătorie aprobate pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

4. Proiect de hotărâre nr. 277/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Carol Topraisar, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
5. Proiect de hotărâre nr.278/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Ioana Topraisar, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
6. Proiect de hotărâre nr. 279/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Maria Topraisar, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
7. Proiect de hotărâre nr.280/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Tudor Topraisar, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
8. Proiect de hotărâre nr. 281/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social fără cazare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sfânta Ana Topraisar, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
9. Proiect de hotărâre nr. 282/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Ares Negru-Vodă, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
10. Proiect de hotărâre nr. 283/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Hera Negru-Vodă, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
11. Proiect de hotărâre nr. 284/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social fără cazare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Apollo Negru-Vodă, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
12. Proiect de hotărâre nr. 285/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Bradul Băneasa, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
13. Proiect de hotărâre nr. 286/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Pinul Băneasa, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
14. Proiect de hotărâre nr. 287/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință protejată (Maxim) persoane adulte cu dizabilități Casa Plopul Băneasa, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
15. Proiect de hotărâre nr. 288/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuință Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Stejarul Băneasa, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
16. Proiect de hotărâre nr. 289/04.12.2023 privind înfiinţarea serviciului social fără cazare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Bujorul Băneasa, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
17. Proiect de hotărâre nr. 290/05.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Muzeul de Artă Populară Constanța. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
18. Proiect de hotărâre nr.291/05.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Teatrul de Stat Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
19. Proiect de hotărâre nr.292/05.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
20. Proiect de hotărâre nr.293/06.12.2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice fazele DALI și PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A tronsonul DN22/Tariverde – Cogealac și DJ226B tronsonul Cogealac – Grădina – Pantelimon – DN2A/Crucea”
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
21. Proiect de hotărâre nr.294/06.12.2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

22. Proiect de hotărâre nr.295/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina ”- Cod SMIS 117763
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
23. Proiect de hotărâre nr.296/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont ”- Cod SMIS 116058
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
24. Proiect de hotărâre nr.297/06.12.2023 privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
25. Proiect de hotărâre nr.298/06.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, începând cu data de 1 ianuarie 2024
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
26. Proiect de hotărâre nr.299/06.12.2023 privind modificarea valorii totale actualizată a devizului proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
27. Proiect de hotărâre nr.300/06.12.2023 privind modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.158/28.07.2021
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
28. Proiect de hotărâre nr.301/06.12.2023 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.223/21.09.2022
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
29. Proiect de hotărâre nr.302/06.12.2023 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.190/20.09.2023
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
30. Proiect de hotărâre nr.303/06.12.2023 privind închiderea serviciului social fără cazare Centrul de Zi pentru Copii cu Autism
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
31. Proiect de hotărâre nr.304/06.12.2023 privind închiderea serviciului social fără cazare Centrul de Zi de Recuperare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
32. Proiect de hotărâre nr.305/06.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare si Funcționare de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
33. Proiect de hotărâre nr.306/06.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Biblioteca Județeană „I.N. Roman”Constanța. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
34. Proiect de hotărâre nr.307/07.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Muzeul de Artă Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu.
35. Proiect de hotărâre nr. 308/07.12.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
36. Proiect de hotărâre nr.309/07.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
37. Proiect de hotărâre nr.310/07.12.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
38. Proiect de hotărâre nr.311/07.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2023 al Drumuri Județene Constanța S.A.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
39. Proiect de hotărâre nr.312/07.12.2023 privind adoptarea noii organigrame și a statului de funcții ale societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
40. Proiect de hotărâre nr.314/08.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
41. Proiect de hotărâre nr.315/08.12.2023 aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 29.11.2023. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu.
42. Proiect de hotărâre nr.316/08.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
III. Informare – RAPORT nr.43125 din 06.12.2023.
Contrasemnează: Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar

CJC – Dispoziţia nr.489 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 15.12.2023, ora 10,00

You may also like