gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Informare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de MEDIC STOMATOLOG

Avatar photo by

Primăria Municipiului Medgidia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată de MEDIC STOMATOLOG – Compartiment Asistență Medicală Școlară, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Condițiile specifice pentru a participa la concurs sunt :
a) Diploma de licență de medic stomatolog,
b) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
c) Avizul pentru exercitarea profesiei emis de Colegiul Medicilor Stomatologi din România valabil pe anul în curs,
d) Asigurarea de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul în curs.
Concursul se va desfășura în limba română și va consta în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023;
b) proba scrisă (proba B) ;
c) proba clinică sau practică (proba C).
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Desfășurarea concursului:
– Publicarea anunțului în data de 20.11.2023.
– Dosarele de concurs se depun, în perioada 20.11.2023 – 05.12.2023, luni-joi 08.00-16,30, vineri 08.00-14.00 la secretarul comisiei la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.
– Selecția dosarelor de concurs (Proba A) în perioada 06.12.2023 – 07.12.2023.
– Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice în data de 07.12.2023.
– Contestațiile privind rezultatul la selecția dosarelor se depun la secretarul comisiei până la data de 08.12.2023, la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.
– Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 11.12.2023.
– Proba scrisă (Proba B) în data de 12.12.2023, ora 09.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.5 (CASA DE CULTURĂ I.N.ROMAN – BIBLIOTECĂ) municipiul Medgidia, județul .Constanța.
– Afișarea rezultatelor la proba scrisă în data de 12.12.2023.
– Contestațiile privind rezultatul la proba scrisă se depun la secretarul comisiei până la data de 13.12.2023.
– Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 14.12.2023.
– Proba clinică sau practică (Proba C) în data de 15.12.2023 ora 09.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.5 (CASA DE CULTURĂ I.N.ROMAN – BIBLIOTECĂ) municipiul Medgidia, județul .Constanța.
– Afișarea rezultatelor la proba clinică sau practică în data de 18.12.2023.
– Contestațiile privind rezultatul la proba clinică sau practică se depun la secretarul comisiei până la data de 19.12.2023.
– Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 20.12.2023.
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției – primaria-medgidia.ro, e – mail: office@primaria-medgidia.ro, în data de 21.12.2023, prin specificarea mențiunii admis sau respins.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier superior – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă, str. Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța, e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0766.491.748.

You may also like