gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta extraordinară CL Valu lui Traian – 07.11.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 07.11.2023 , ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ (prosumator) VALU LUI TRAIAN dotată cu STAȚIE de REÎNCĂRCARE pentru MAȘINI ELECTRICE”, precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici, a devizului general și a bugetului proiecului în cadrul Fondului pentru modernizare în România, Programul -cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(3)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Ovidiu – Informare concurs de angajare

Primăria orașului Ovidiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor – din cadrul Compartimentului administrativ al Serviciului A.D.P.P. și utilități publice. Condiţiile specifice necesare...