gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Informare vânzare teren în suprafață de 183 mp situat în orașul Murfatlar

Avatar photo by

Primăria orașului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:consiliu-local@primaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică deschisă în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în cartea funciară nr. 105914 Murfatlar, teren în suprafață de 183 mp situat în orașul Murfatlar, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 28, aparținând domeniului privat al Orașului Murfatlar

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 de lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 19.10.2023, ora 16.30.

Ofertele vor putea fi depuse până la data de 25.10.2023, ora 16.00 la sediul UAT Murfatlar. Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 26.10.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Murfatlar.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro, tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413

Primăria Murfatlar – Informare vânzare teren în suprafață de 183 mp situat în orașul Murfatlar

You may also like