gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Tuzla – Informare licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan

Avatar photo by

Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza licitatie publica, in data de 27.09.2023, ora 14:00.
Obiectul licitatiei: vânzarea unui teren intravilan, aparţinând domeniului privat al Comunei Tuzla, judeţul Constanţa:
teren intravilan cu număr cadastral IE 111414 – str. Răsăritului, nr.42, în suprafaţă de 1145 mp.
Pretul de pornire la licitatie: 35 euro/mp, plus TVA.
Conditii de participare:
Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele:
– taxa documentatie de atribuire: 200 lei,
– taxa de participare: 200 lei,
– garantia de participare: 13.200 lei.
Data limita solicitare clarificari: 15.09.2023, ora 14:00.
Ofertele se depun la sediul Primariei comunei Tuzla, in plic sigilat, pana la data de 27.09.2023, ora 09:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Tuzla, sau la tel. 0241/747.178.

Primăria Tuzla – Informare licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan

You may also like