gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Ministerul Educației – Lista inițială a proiectelor cu punctajele obținute în cadrul etapei de evaluare calitativă, apelul Dotarea cu mobilier

Avatar photo by

Ministerul Educației a publicat Lista inițială a proiectelor cu punctajele obținute în cadrul etapei de evaluare calitativă, apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

În această etapă, sunt menționate aproape 50 de proiecte din județul Constanța, cu punctaje între 96,5 și 60, lista întreagă cuprinzând peste 2500 de proiecte.

Comuna din județul Constanța care a transmis proiectul ce a obținut cel mai mare punctaj din județ, respectiv 96,5, este Rasova, proiectul vizând „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Rasova, județul Constanța“.

Municipiul Constanța a obținut un punctaj de 87, cu proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Constanța, municipiu reședință de județ Constanța“.

Cel mai mic punctaj din județul Constanța a fost obținut de comuna Ciocârlia, respectiv 60 de puncte, cu proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ciocârlia, județul Constanța, comuna Ciocârlia“.

lista-initiala-punctaje-ev-calitativa-apel-dotari-me

Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează, respectiv pentru toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică, inclusiv pentru cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau a celor din subordinea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă.

Unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe, beneficiarii finali ai apelului de proiecte, care provin din zonele defavorizate vor primi punctaj suplimentar.

Potrivit Ministerului Educației, acest apel finanțat prin PNRR vizează trei tipuri de investiții:

1. Digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 377.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizați pe fiecare investiție, astfel:

5.200 laboratoare de informatică echipate.
3.600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare.
909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.

2. Infrastructură școlară. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 600.000.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizate astfel:
75.000 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier.
10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinetele de asistenta psihopedagogică.

3. Dotarea cu echipamente, inclusiv digitale, a atelierelor de practică din rețeaua învățământului profesional și tehnic. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 90,9 mil euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, pentru:
909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale.

„Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către solicitanții eligibili vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii“, potrivit reprezentanților Ministerului Educației.

Iată proiectele din județul Constanța și punctajul obținut – menționat la finalul titlului proiectului, cu cifre îngroșate (în Secțiunea Document puteți consulta Lista cu toate cele peste 2.500 de proiecte din această etapă și punctajul obținut de fiecare):

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Rasova, Județul Constanța Comuna Rasova 4514675 96,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Castelu, Județul Constanța Comuna Castelu 4515735 96

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Pantelimon, Județul Constanța Comuna Pantelimon 5806791 95,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Agigea, Județul Constanța Comuna Agigea 4701088 95

 

 1. Dotarea unităților de învățământ din UAT Comuna Seimeni, Județul Constanța Comuna Seimeni 4514861 95

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar si a unitatilor conexe din municipiul Medgidia, Judeţul Constanţa Municipiul Medgidia 4301456 94,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Comana, Judeţul Constanţa Comuna Comana 7778337 94,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța în vederea îmbunătățirii actului educațional Județul Constanța 2981739 94

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Mihai Viteazu, Județul Constanța Comuna Mihai Viteazu 4860016 94

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Crucea, Județul Constanța Comuna Crucea 7276918 94

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar Liceul Teoretic „Emil Racoviță“ Oraș Techirghiol din Județul Constanța Oraș Techirghiol 4300540 93,9

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Mihail Kogalniceanu, Judeţul Constanţa Comuna Mihail Kogalniceanu 4515328 93,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Limanu, Județul Constanța Comuna Limanu 4671688 93,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Topraisar, Județul Constanța Comuna Topraisar 5459919 93

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Istria, Judeţul Constanţa Comuna Istria 4859801 92,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din orașul Cernavodă, Judeţul Constanţa Orașul Cernavodă 4304568 92

 

 1. Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza comunei Poarta Albă Județul Constanța Comuna Poarta Albă 4515239 91

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Dobromir, Judeţul Constanţa Comuna Dobromir 7635175 90,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar Ghindărești, Județul Constanța Comuna Ghindărești 8826017 90

 

 1. S&G Dotări echipamente comuna Lumina, Județul Constanța Comuna Lumina 4671807 88

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Dumbrăveni, Județ Constanța- Școala Gimnazială Nr. 1 din Comuna Dumbrăveni Comuna Dumbraveni 6398771 87,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Constanța Municipiu reşedinţă de Judeţ Constanţa 4785631 87

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Mircea Vodă, Județul Constanța Comuna Mircea Vodă 4514632 87

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a structurilor unitații de învațamânt preuniversitar din comuna Vulturu, Județul Constanța Comuna Vulturu 5806830 86,7

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a instituțiilor de învățământ din comuna Lipnița, Județul Constanța Comuna Lipnița 4896001 85,8

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Mangalia, Județul Constanța Municipiul Mangalia 4515255 85

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Horia, Județul Constanța Comuna Horia 7453190 85

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Gârliciu, Județul Constanța Comuna Gârliciu 7249794 84,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Cobadin, Județul Constanța Comuna Cobadin 4515476 84

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a structurilor unității de învățământ preuniversitar din comuna Amzacea, Județul Constanța Comuna Amzacea 4707641 83,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Chirnogeni, Județ Constanța- Școala Gimnazială Nr. 1 din Comuna Chirnogeni Comuna Chirnogeni 6483311 82,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Ciobanu, Județul Constanța Comuna Ciobanu 7249840 82

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Saligny, Jud. Constanța Comuna Saligny 16384773 82

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Tuzla, Județul Constanța Comuna Tuzla 4707625 81,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Valu Lui Traian, Județul Constanța Comuna Valu Lui Traian 4671718 81,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Grădina, Județ Constanța – Școala Gimnazială Nr. 1 din Comuna Grădina Comuna Grădina 17093977 80

 

 1. Dotarea Școlii Nr.1 Târgușor, Județul Constanța cu mobilier și echipamente IT Comuna Târgușor 4514888 79

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Adamclisi, Județ Constanța- Liceul Tehnologic “Jean Dinu” din Comuna Adamclisi Comuna Adamclisi 7097998 78,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Tehnologic Cogealac, Județul Constanța Comuna Cogealac 4804407 78

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de învatamânt preuniversitar din comuna Cumpăna, Județul Constanța Comuna Cumpăna 4618170 77,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Peștera, Comuna Peștera, Județul Constanța Comuna Peștera 4515360 77,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Topalu, Județ Constanța- Școala Gimnazială Nr. 1 din Comuna Topalu Comuna Topalu 7249808 77

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Dan Spătaru”, Comuna Aliman, Judetul Constanța Comuna Aliman 7453130 77

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Cerchezu, Județ Constanța- Școala Gimnazială “Marin Voinea” din Comuna Cerchezu Comuna Cerchezu 4618439 76,7

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Nicolae Bălcescu, Județul Constanța Comuna Nicolae Bălcescu 4515840 76,4

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe teritoriul UAT Oraș Ovidiu, Județul Constanța Oraș Ovidiu 4301359 75,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Pecineaga, Județul Constanța Comuna Pecineaga 4617891 74,5

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar din comuna Independența,Județul Constanța Comuna Independența 6228149 73

 

 1. Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr 1 Ciocârlia, Județul Constanța Comuna Ciocârlia 4514608 60

You may also like