gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mihail Kogălniceanu – Informare lucrări Sala de Sport

Avatar photo by

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, a achiziționat prin cumpărare directă niște lucrări.

Mai precis, vorbim de lucrări de branșare și rețea electrică pentru sala de sport a Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu. Atribuirea a avut loc pe 18 august 2023, iar valoarea finală a achiziției este de 28.037,32 lei. Firma câștigătoare este KMY&COS Trading SRL.

Reamintim că în decembrie 2022, primăria a organizat o licitație pentru reabilitarea liceului. Conform caietului de sarcini, terenul pe care este edificat imobilul ce urmează a fi renovat se află pe strada Kara Murat nr. 37, localtiatea Mihail Kogălniceanu și are o suprafață de 7.477 mp. Construcția este pe 1.533 mp. Se vor realiza lucrări de reparații curente și intervenții structurale, inclusiv desfacerea tencuielilor interioare și exterioare, realizarea de elemente din beton armat timp samburi de beton armat introduși în masa de zidărie, cămășuiri pe ambele fețe ale pereților din zidărie de cărămidă cu plase și beton torcretat, realizarea unui nou planșeu la partea superioară a imobilului, se vor înlocui buiandrugii existenți cu unii prefabricați, se vor reface trotuarele de gardă la care se aplică un mastic bituminos la rostul cu pereții și în rosturile de lucru, se va realiza un sistem pluvial corespunzător și degajarea apelor provenite de pe învelitoarea imobilului la terenul natural la o distanță de minim 1 metru față de fundația imobilului. Este necesară, totodată, izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazalitică de 15 cm, din clasa de reacție la foc A1, A2-s!, d0 sau cel puțin B-s2, cât și înlocuirea tâmplăriei exterioare cu elemenete performante energetic cu grile de ventilație.

Primăria Mihail Kogălniceanu – Informare lucrări Sala de Sport

You may also like