gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia a depus la Agenția pentru Protecția Mediului un proiect pentru eliberarea acordului de mediu ce vizează Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Medgidia.

Avatar photo by

Primăria Medgidia a depus la Agenția pentru Protecția Mediului un proiect pentru eliberarea acordului de mediu ce vizează Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Medgidia.

Principala țintă a Planului de Mobilitate Urbană este de îmbunătățire accesibilității în municipiul Medgidia, de diversificare și utilizate sustenabilă a mijloacelor de transport din punct de vedere social, economic și de mediu, precum și buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Medgidia se referă la programe cadru și proiecte prioritare, cu caracter local, menite să susțină dezvoltarea transportului prin întărirea componentei de mobilitate, în contextul creșterii economice durabile, acordând atenție componentelor sociale și de protecție a mediului.

Așa cum este definit în documentul recunoscut de Comisia Europeană „Orientări. Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană” un Plan de Mobilitate Urbană este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetățenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, în vederea creșterii calității vieții. Acesta se bazează pe practicile existente în planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare.

Planul Integrat de Mobilitate Urbană pentru municipiul Medgidia stabilește modul în care se vor pune în aplicare conceptele moderne de planificare și management al mobilității urbane durabile, așa cum au fost definite și implementate la nivel european.

Aceste concepte sunt particularizate la specificul municipiului Medgidia, urmărind maximizarea efectelor aduse prin îmbunătățirea indicatorilor de mobilitate pe termen mediu. Planul de mobilitate stabilește mecanismul de monitorizare care va permite evaluarea continuă și revizuirea acestuia, inclusiv posibilitatea de a corecta abaterile sau reformula obiectivele.

Spre deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept pune accent pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților interesate, pe coordonarea politicilor sectoriale (transport, mediu, dezvoltare economică, sănătate, siguranță), între diferitele niveluri de autoritate publică și între autoritățile învecinate.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are un profund caracter strategic, definește priorități, tipologii de acțiuni, prevede scenarii viitoare de evoluție și identifică măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor în termenele specificate.

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltarea Regională 2021-2027, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR, este necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), ca urmare a abordării integrate, susținută de către Comisia Europeană.

Planul de mobilitate urbană durabilă Medgidia are rolul de planificare și modelare a mobilității în raport cu nevoile și prioritățile de dezvoltare spațială de la nivelul orașului, urmărind următoarele obiective:
– îmbunătățirea eficienței serviciilor și infrastructurii de transport;
– reducerea necesităților de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului și reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport;
– asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul municipiului Medgidia;
– asigurarea unui mediu sigur pentru populație;

You may also like