gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare achiziție două contracte prin cumpărare directă pentru consultanță

Avatar photo by

Primăria Corbu, două contracte prin cumpărare directă pentru consultanță

Primăria Corbu, județul Constanța cumpără consultanță, prin procedură de cumpărare directă.

Mai precis, pe 11 august 2023, s-a semnat un contract în urma unei achiziții directe pentru servicii de specialitate privind consultanța în domeniul achizițiilor publice, pentru suma de 25.000 de lei, cu firma Law&Project Consulting SRL, o firmă cu care primăria constănțeană a mai avut contract în trecut.

Descrierea achiziției este următoarea: „Furnizarea de Servicii de specialitate privind consultanța în domeniul achizițiilor publice, astfel:
1. Specialist în domeniul achizițiilor publice
– Consultanță în elaborarea documentelor premergătoare publicării documentației (stabilirea cerințelor de calificare, a valorii estimate, a factorilor de evaluare, garanții, punctaje; stabilirea clauzelor contractuale, a formularelor tipizate, întocmire și asistenta în utilizarea DUAE, elaborarea strategiei de contractare);
– Consultanță în publicarea procedurii pe SEAP: trimiterea documentației spre avizare la ANAP, întocmirea anunțului sau invitației de participare; elaborarea solicitărilor de clarificări; elaborarea eratelor; elaborarea punctelor de vedere împotriva contestațiilor (daca e cazul); întocmirea documentelor necesare în vederea ședinței de deschidere;
– Consultanță în derularea procedurii: întocmire PV deschidere/vizualizare a ofertelor;
– Atribuirea contractului: întocmirea raportului procedurii; întocmirea comunicărilor rezultatului procedurii; elaborarea punctelor de vedere împotriva contestațiilor (daca este cazul); întocmirea contractului de servicii/lucrări/furnizare cu ofertantul câștigător; întocmirea și publicarea anunțului de atribuire;
– Să elaboreze puncte de vedere la eventualele contestații înaintate de ofertanții participanți la procedura de atribuire în conformitate cu legislația în vigoare
– Definitivarea dosarului
2. Asigurarea unui expert achiziții pentru comisia de evaluare care va întocmi rapoarte de specialitate, asupra cărora își exprima punctul de vedere (expert tehnic, financiar)

Un al doilea  contract a fost semnat pe 3 august 2023, cu firma Sieg Team, pentru suma de 22.800 lei pentru servicii de asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Primăria Corbu – Informare achiziție două contracte prin cumpărare directă pentru consultanță

You may also like