gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Informare ședință ordinară pentru data de 26.04.2023, ora 13,00

Avatar photo by

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 26.04.2023, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ sedință ce se va desfășura în format fizic.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, ce se vor desfășura în formatul stabilit de către Președinții comisiilor de specialitate, formatul de desfășurare putând fi: videoconferință, în fizic cât și în format mixt, la sediul Consiliului Județean Constanța din Municipiul Constanța, B-dul Tomis, nr.51, camera 341.
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu articolul 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța 13.04.2023
Contrasemnează:
Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar
Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.158 din 13.04.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 26.04.2023, ora 13,00.
I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 31.03.2023 .
II. Proiecte de hotărâri
1. Proiect de hotărâre nr.65/10.03.2023 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța – LOT 3: GRUPA 03.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
2. Proiect de hotărâre nr.89/27.03.2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului județului Constanța pentru activități de tineret de interes local, conform Legii nr.350/2006.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
3. Proiect de hotărâre nr.105/12.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa 4. Proiect de hotărâre nr.91/06.04.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pe anul 2023. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
5. Proiect de hotărâre nr.92/07.04.2023 privind modificarea listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean Sfântul Apostol Andrei Constanța pe sursa de finanțare venituri proprii Medicină Legală.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
6. Proiect de hotărâre nr.93/10.04.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
7. Proiect de hotărâre nr.94/11.04.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
8. Proiect de hotărâre nr.95/11.04.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
9. Proiect de hotărâre nr.97/11.04.2023 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Asociația Dăruiește Aripi, UAT Județul Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
10. Proiect de hotărâre nr.98/11.04.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
11. Proiect de hotărâre nr.96/11.04.2023 privind modificarea bugetului total al proiectului “Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
12. Proiect de hotărâre nr.99/12.04.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023,de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
13. Proiect de hotărâre nr.100/12.04.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
14. Proiect de hotărâre nr.101/12.04.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Administrație al Muzeului de Artă Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
15. Proiect de hotărâre nr.102/12.04.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
16. Proiect de hotărâre nr.103/12.04.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
17. Proiect de hotărâre nr.104/12.04.2023 privind actualizarea Devizului General pentru Proiectul Modernizarea Infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu-Săcele Istria-Mihai Viteazu.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
18. Proiect de hotărâre nr.69/15.03.2023 privind aprobarea introducerii Biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene (muzee) subordonate Consiliului Județean Constanța.
Inițiator, Consilier Județean al Uniunii Salvați România, Abdurefi Semiran
19. Proiect de hotărâre nr.84/22.03.2023 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul județului Constanța, Campania Tu decizi pentru Județul Constanța.
Inițiatori, Grup Consilieri județeni ai Uniunii Salvați România

Consiliul Județean Constanța – Informare ședință ordinară pentru data de 26.04.2023, ora 13,00

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Cernavodă – Informare proiect „Modernizare trotuare Drum Județean 223C și prelungirea acestuia, în orașul Cernavodă, județul Constanța – străzile Medgidiei și canalului”

Primăria orașului Cernavodă continuă demersurile pentru proiectele pentru reabilitarea infrastructurii. Astfel, a fost depusă la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Constanța documentele necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții. Primăria solicită emiterea acordului de mediu...
article-image
Administrație

Primăria Tuzla – Informare concurs de recrutare

Primăria Tuzla organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de referent, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Religie și Activități pentru Tineret. Condiţiile specifice...