gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Lumina – Informare proiect „Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Oituz și Sibioara, Comuna Lumina, Județul Constanța”

Avatar photo by

PRIMĂRIA COMUNEI LUMINA, titular al proiectului : EXTINDERE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE OITUZ ȘI SIBIOARA, COMUNA LUMINA, JUDEȚUL CONSTANȚA, propus a fi amplasat în comuna Lumina, sat Oituz și sat Sibioara, județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, din municipiul Constanța, str.Unirii, nr.23, județul Constanța, zilnic, între orele 09.00 -13.00,precum și la următoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primăria Lumina – Informare proiect „Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Oituz și Sibioara, Comuna Lumina, Județul Constanța”

You may also like