gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Băneasa – Informare lucrări pentru obiectivul „Centru Comunitar Integrat” în comună

Avatar photo by

Primăria comunei Băneasa, județul Constanța, a atribuit un contract, în urma unei licitații publice pentru achiziția de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul „Centru Comunitar Integrat” în comună.

Serviciile și lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție constituie elementul central al proiectului „Centru Comunitar Integrat în Comuna Băneasa, Județul Constanța”, cod SMIS 137933, pentru care UAT Comuna Băneasa a obținut o finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, în baza Contractului de Finanțare nr. 7223/10.11.2021. Pentru implementarea în bune condiții, și în conformitate cu cerințele Finanțatorului, UAT Comuna Băneasa trebuie să contracteze servicii de proiectare (PAC, PT, DTOE, DDE), asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizarea de echipamente tehnologice și funcționale cu montaj pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor asumați.

Valoarea totală a achiziției este de 1.105.466,09 lei, iar firmele câștigătoare sunt Mural Serv SRL și Tudor Arhcons SRL. Atribuirea a avut loc pe data de 6 martie 2023, rezultatul fiind afișat recent în platforma SEAP.

You may also like