gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mihail Kogălniceanu – Informare concurs de angajare – Inspector, clasa 1, grad profesional debutant compartimentul Fond Funciar, Administrarea Domeniului Public si Privat-204451

Avatar photo by

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu a publicat anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante în baza art. 618 alin. (3) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare astfel:

Denumirea funcției publice de execuție scoase la concurs: – Inspector, clasa 1, grad profesional debutant compartimentul Fond Funciar, Administrarea Domeniului Public si Privat-204451

Durata timp de muncă: 8h/zi- 40h/ saptamană data, ora și locul desfașurării probei scrise: 06.04.2023 09:00 sediul Primariei comunei Mihail Kogălniceanu din strada Tudor Vladimirescu nr. 42, com. Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

Conditiile de participare:
Condiții specifice pentru ocupare postului: Studii universitate de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalența
Domeniu de studiu: Științe sociale (domeniul fundamental), iar vechimea minimă în specialitatea studiilor 0 ani.
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 06.03.2023-27.03.2023
Perioada selectic dosar concurs; în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestatic la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioada solutionare contestații la selecție, în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Persoana de contact: Dumitrescu Nicoleta-Inspector clasa L grad profesional principal – secretar comisie de concurs – Tel/fax: 0241258156, E-mail: primaria mk_ctalyahoo.com

You may also like