gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 26-30 septembrie 2022

Avatar photo by

Primăria Năvodari
Raport de activitate săptămâna 26-30 septembrie 2022
Politia Locala
– 38 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– 15 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea
– 27 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 150 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 10 procese verbale trimise spre afișare, 33 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 16 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 11 implementari procese-verbale abateri rutiere, 20 petiții înregistrate
– 19 persoane juridice și 8 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 1 somație igienizare
Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat
– 14 avize de funcționare agenți economici
– 2 procese verbale de receptie
– 12 verificări documentanți cadastrale
– 72 corespondențe externe
– 81 corespondențe interne
– 1 acord intabulare
S.P.C.L.E.P Năvodari
Au fost înregistrate:
– 118 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 121 acte de identitate
– S-au înregistrat 6 căsătorii, 5 decese, 1 naștere, 1 divorț
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 109 de persoane
– S-au furnizat datele a 7 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
Juridic
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 28 dosare
– 38 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 18 adrese de corespondență internă și 13 către alte instituții și cetățeni
– 21 contracte avizate de legalitate
Audit
– Întocmire Proiect Raport misiune audit și adrese de aprobare și comunicare către compartimentele implicate
– Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea pregătirii acțiunilor de audit viitoare ce se vor desfășura în anul 2022, precum și pentru îmbunătățirea cunoștințelor
Serviciul Impozite si Taxe
• 212 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 740 din care 342 la ghiseu cu numerar, 110 la ghiseu cu POS, 60 prin Etax, 228 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 404 declarații cladiri persoane fizice și juridice
– 214 declarații auto persoane fizice și juridice
– 358 declarații teren persone fizice și juridice
– 166 declarații de taxa de salubrizare
– 328 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
• 236 amenzi contravenționale operate în sistem
• 102 somații + titluri executorii persoane fizice
• 18 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
• 120 adrese diverse
• 20 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu
Urbanism
– 40 certificate de urbanism întocmite
– 22 autorizații de construire întocmite
– 18 adrese de corespondență soluționate
– 32 certificate de atestare a edificării construcției întocmite
– 21 adeverințe de nomenclator stradal întocmite
– 8 procese verbale de receptive
– 19 înștiințări privind valoarea finală a lucrării
CLUB SPORTIV NĂVODARI
Secția de rugby seniori, sâmbătă, 1 octombrie, ora 11, CSU Alba Iulia – CS Năvodari, etapa a 4-a din play-out în Liga Națională de Rugby. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.
Secția de fotbal seniori, sâmbătă, 1 octombrie, Stadionul Flacăra, ora 13, meci din Liga a 4-a, CS Năvodari – CS Agigea. Antrenor Constantin Funda.
Juniori A1, sâmbătă, 1 octombrie, Stadionul Flacăra, ora 11, CS Năvodari – CS Agigea. Antrenor Florin Adam.
Juniori B1, duminică, 2 octombrie, teren sintetic, ora 11, CS Năvodari – Performer Constanța. Antrenor Adrian Manea.
Juniori C2, vineri, 30 septembrie, teren sintetic, ora 19,30, Black Sea Năvodari – CS Năvodari. Antrenor Ciprian Cazan.
Juniori D3, sâmbătă, 1 octombrie, teren sintetic, ora 9, CS Năvodari – FC Farul Constanța. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.
ASISTENȚA SOCIALĂ
Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială
– s-au primit un număr de 22 solicitări privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea și instalarea unui sistem de încălzire a locuinței conform HCL 246/19.08.2022;
– s-au efectuat 47 anchete sociale privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea și instalarea unui sistem de încălzire a locuinței conform HCL 246/19.08.2022;
– s-a întocmit documentația privind acordarea ajutorului financiar pentru programul Cald în Casa ta, conform HCL 246/2022 pentru un număr de 34 beneficiari;
– s-a transmis situația lunară a beneficiarilor de alocatie de sustinere familiei , venit minim garantat , alocație de stat , indemnizație de creștere a copilului prin platforma ,,PCUE” aferentă lunii Septembrie 2022;
Protecția Copilului:
– 4 cazuri noi primite din partea DGASPC și Politia Or. Navodari, cu privire la situatia unor minori care au savarsit fapte penale, stabilire/reevaluare masura de protectie speciala copil, situatie familie nou-nascut;
– 4 vizite în teren pentru efectuarea anchetelor sociale solicitate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Constanta;
– 6 adrese de raspuns intocmite (anchete sociale), transmise institutiilor solicitante, Raport de vizita in cazul monitorizarii copilului pentru care a fost stabilita tutela si inaintarea acestuia catre AJPIS Constanta;
– Informare si consiliere parinte si copil aflat in stituatie de risc de abandon scolar, redactare raport si plan de servicii, inaintarea acestora catre Centrul de zi pentru Copii in vederea inscrierii copilului la centru;
Autoritate Tutelară:
– 9 vizite in teren pentru verificarea situatiei minorilor si a familiilor acestora, efectuarea anchetelor psiho-sociale solicitate de judecatorii si notariate in dosarele privind divortul cu minori, exercitare masuri etc.;
– doua adrese primite de la Judecatorie si Avocat pentru efectuarea anchetelor psihosociale in dosare de divort cu minori si stabilire program vizita;
– 5 anchete sociale redactate și inaintate spre semnare conducerii,
– 2 Rapoarte de vizita/convorbire privind monitorizarea activitatii tutorelui desemnat pentru persoana adulta bolnava;
Protecția Persoanelor cu Handicap
– vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru minorii cu handicap la solicitarea părinților, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare (2 caz.), din care:
-orientare școlară și profesională (2 caz);
– vizite în teren pentru verificarea din oficiu a copiilor cu suspiciune de handicap și/sau orientare școlară și profesională, a planurilor de abilitare –reabilitare a copiilor cu dizabilități, a asistenților personali ai minorilor cu handicap grav (5 caz.), întocmirea rapoartelor/referatelor și înaintarea acestora conducerii spre semnare, din care:
-monitorizarea planurilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu handicap (4 caz.);
-evaluarea inițială a copiilor cu suspiciune CES (1 caz);
– activități derulate din oficiu în vederea sprijinirii familiilor în demersurile ce trebuie să le întreprindă pentru clarificarea situației copiilor cu dizabilități (1 caz.), întocmirea rapoartelor de vizită/întrevedere/convorbire telefonică și/sau adreselor către alte instituții și înaintarea acestora conducerii spre semnare, din care:
CENTRU DE ZI PENTRU COPII (CZC)
• Intreg personalul al Centrului de Zi pentru Copii si Persoane în Varsta, al Unității de Ingrijiri la Domiciliu si al Cantinei de Sjutor Social s-a implicat in organizarea si derularea evenimentului Serata Dansanta ”Trecut-au Anii si Voie Buna”, cu o participare de peste 100 vârstnici din orașul Navodari, sarbatorindu-se în avans Ziua Internaționala a Vârstnicului.
• În prezent, se află în evidența centrului 33 de beneficiari, din care 12 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 21 pe grupa primara, 3 pe consiliere psihologică.
• Se află în lucru pentru incetare dosarele a 3 beneficiari pe fondul absentelor nemotivate pe o perioada mai mare de 15 zile consecutiv.;
• S-a înregistrat o nouă solicitare de admitere la Centru de Zi pentru Copii pe grupa primara;
• Intalnire echipa multidisciplinara privind efectuarilor aferente perioadei raportate: 3 fise de evaluare/reevalure, 3 PPI-uri, 3 fise de servicii, 3 PEP-uri
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ (CZPV)
• În prezent se află în evidența centrului 23 de beneficiari;
• S-a asigurat activitatea de asistență socială pentru beneficiarii centrului, respectiv :
o Au fost efectuate verificări ale dosarelor personale și de servicii pentru nouă beneficiari din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă;
o A fost oferită îndrumare și consiliere pentru doi vârstnici din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă;
o Au fost întocmite fișele de reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare pentru trei beneficiari ai Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă;
o A fost actualizat centralizatorul care cuprinde situația dosarelor aferente fiecărui beneficiar în parte din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă;
o A fost efectuată informarea beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă cu privire la „Carta drepturilor beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă”. Acest lucru a fost consemnat în registrul de informare iar întregul proces a fost încheiat cu un Proces Verbal;
o A fost întocmit un răspuns oficial pe marginea unei adrese sosite din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
UNITATEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU (UID)
• Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, opt vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.
• Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor UID la zi;
• Au fost înregistrate fișele de monitorizare servicii, aferente fiecărei zile de lucru, pentru fiecare beneficiar în parte;
• Au fost actualizate dosarele de contribuții ale beneficiarilor din cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;
Cantina de Ajutor Social
• S-a asigurat activitatea de asistență socială, respectiv :
• Au fost completate două planuri de intervenție în vederea întocmirii dosarului de beneficiar la cantina socială pentru doi solicitanți;
• Acordarea a două mese zilnice (prânz și cină) pentru un număr de 56 de persoane (copii și adulți)
• Acordarea unui mese calde (pranz) pentru 20 copii din Centrul de Zi pentru Copii;
• Activtăți specifice de administrare, aprovizionare cu alimentele necesare și preparare hrană
Achizitii Publice și Management Programe
PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
au continuat lucrările de construcții la Liceul Lazăr Edeleanu Năvodari –fiind executate următoarele tipuri de lucrări:
au fost încheiat actele adiționale nr. 10, 11 și nr. 12/2022 privitoare la ajustarea valorii situațiilor de lucrări conform prevederilor legale;
s-a finalizat montajul placajului ceramic aferent fatadei ventilate, au fost finalizate lucrările la fațadele clădiri, la acoperiș, fiind montate parasolarele și panourile fotovoltaice, fiind executate lucrările de amenajare a spații parterul clădirii inclusiv toaletele destinate persoanelor, fiind finalizată montarea tâmplăriei exterioare, a ușilor și a geamurilor pentru toate corpurile de clădire fiind finalizată și execuția părții laterale dinspre sud – glafurile exterioare;
au fost amenajate rampele pentru persoanele cu dizabilitati, iar pe fațada posterioara s-a montat sistemul de susținere al ceramicii si al saltelelor de vată;
la interior au fost montate echipamentele HVAC, necesare pentru punerea in funcțiune a panourilor fotovoltaice și a fost finalizata hidroizolația la cele doua accese in clădire ( usa de acces a cadrelor didactice si ușa de acces a elevilor);
PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
pentru a mări capacitatea portantă a terenului de fundare și pentru a preveni tasările diferențiale, a fost demarată execuția lucrărilor de săpătură și de compactare a zonei rezultate necesare pentru amenajarea pernei;
după execuția lucrărilor de săpătură și execuția lucrărilor de compactare pentru amenajarea fundației se va trece la execuția pernei de loess sau rezultat din carieră;
PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Au fost începute lucrările de execuție a investiției, fiind demarate lucrările de desfaceri și demolare a elementelor de construcție degradate, vechi;
PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, AXA PRIORITARA 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR, OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC, COD SMIS 126779
Au fost solicitate clarificări în vederea lămuriri unor aspecte privitoare la ofertele înaintate, urmând ca în perioada următoare să fie încheiat contractul pentru servicii de asistență tehnică, proiectare și execuție ;
Au fost analizate ofertele tehnice și a fost întocmit un raport în acest sens;
Sunt analizate ofertele tehnice, finalizarea evaluării ofertelor urmând a se realiza până la sfârșitul lunii în curs.
A fost încheiat un contract cu un expert cooptat pentru analizarea ofertelor tehnice și atribuirea contractului de execuție de lucrări;
A fost demarată analizarea documentelor de calificare;
Au fost depuse 4 oferte din partea unui număr de 4 asocieri formate din 10 operatori economici;
PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2
În perioada imediat următoare se vor executa lucrări de montare a unor stâlpi noi de iluminat public, stâlpi care au o arhitectura deosebită;
A fost finalizată asfaltarea unui tronson si a sensului giratoriu, fiind demarate lucrările de infrastructură;
A fost frezată îmbrăcămintea asfaltica existenta spre Mamaia Nord si spre girație Năvodari;
Au fost asfaltate suprafețele frezate cu un strat de BA16;
Se montează parapet pietonal (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);
Se montează parapet de siguranță tip greu (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);
Au fost executate lucrări de betonare trotuar (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);
Au fost dezafectați stalpii de electricitate. (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari)
PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR
urmează încheierea contractului de execuție de lucrări
au fost analizate ofertele tehnice și financiare, fiind solicitate documentele pentru susținerea DUAE ofertantului clasat pe primul loc;
s-a emis autorizatia de construire;
s-a transmis catre ISC anuntul de incepere lucrari;
s-a transmis catre ISC programul de control al calitatii.
au fost analizate ofertele pentru atribuirea contractului de lucrări;
Acest obiectiv se va realiza prin asfaltarea și modernizarea celor mai importante străzi aflate pe traseul mijloacelor de transport în comun – aproximativ 4,3 km de drumuri. Zonele care se vor asfalta sunt strada Rândunelelor, strada Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor. În aceste zone se va avea în vedere redimensionarea trotuarelor, reamenajarea spațiilor verzi de aliniament, reconfigurarea traseelor de autobuz si prelungirea acestora si in zone periferice ale orașului, investiții necesare dacă avem în vedere stadiul avansat de degradare al infrastructurii rutiere si infrastructura nemodernizata ale unor străzi din anumite zone ale orașului. De menționat este faptul că str. Plopilor va fi modernizată în întregime prin lărgirea la 4 benzi, asfaltare integrală, amenajarea spațiilor verzi – rulouri de gazon, modernizarea aleilor pietonale, realizarea de piste de bicicliști, stații de bike-sharing si rasteluri pentru biciclete.
PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
A fost reluată procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui nou contract de achiziție publică;
Datorită slabei activități la nivelul șantierului, a fost reziliat contractul de execuție de lucrări, a fost înaintat și aprobat un proiect de hotărâre prin care s-a actualizat prețul lucrărilor de investiții în conformitate cu prevederile legale;
Au fost realizate lucrările de deviere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare de pe amplasament;
Au fost executate lucrările de săpătură a fundației;
În cadrul programului Anghel Saligny a fost aprobată realizarea proiectului ASFALTARE TRAMĂ STRADALĂ ZONA MAMAIA-SAT, ORAS NĂVODARI”;
A fost propus spre aprobare și aprobat proiectele de hotărâre pentru depunerea proiectelor în vederea finanțării prin PNRR;

You may also like