gazetajudeteana.ro

Primăria Ovidiu – Informare convocator Consiliu Local

de

CONVOCATOR NR. 14496/24.06.2022
În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 1, art. 134 alin.1, lit.”a” si alin. 3, lit. „a” din Ordonata de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, se convoacă în şedinţă ordinara, Consiliul Local al oraşului Ovidiu, în ziua de marti, 29.06.2022, ora 15.00, la sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Ovidiu din orasul Ovidiu.

DEPUNERE JURAMANT CONSILIER LOCAL BALANUTA MIHAELA
( Incheiere din data de 08.06.2022 – Judecatoria Constanta – validare mandat)

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat al orasului Ovidiu in luna iunie 2022. (aviz comisia nr. 2 si 4)
2. Proiect de hotarare privind completarea HCL Ovidiu nr. 162/21.12.2021 pentru aprobarea tarifelor pentru colectare, transport si neutralizare gunoi menajer de la populatie, pentru salubrizare domeniul public si inchiriere utilaje, precum si a subventiei de la bugetul local pentru colectare, transport si neutralizare a gunoiului menajer de la populatie, incepand cu anul 2022. (aviz comisia nr. 1 si nr. 2)
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 17836/30.11.2006 intre Ilie Nicoleta si Ibraim Zalie. (aviz comisiile nr. 2 si nr. 4)
4. Proiect de hotarare privind atestarea de catre Primarul orasului Ovidiu a persoanelor fizice in vederea dobandirii calitatii de administrator de condominii in orasul Ovidiu. (aviz comisia nr. 4)
5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Anexei nr. 1 la HCL Ovidiu nr. 45/27.03.2018 privind asigurarea serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2018 a obiectivelor apartinand Orasului Ovidiu.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unui teren in suprafață de 436 mp, situat în orașul Ovidiu, sat Culmea, str. Sf. Ilie nr. 6, județul Constanța, aferent construcţie-locuință, proprietate privată, cu respectarea dreptului de preempțiune al proprietarilor construcțiilor (Deajanschi Doina și Deajanschi Ciprian). (aviz comisiile nr. 2 si nr. 4)
7. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, asupra unui teren în suprafață de 507 mp, situat în orașul Ovidiu, sat Culmea, str. Carabusului nr. 12, jud. Constanța, în favoarea lui Ene Elena și Ene Leonard – Ion (aviz comisiile nr. 2 si nr. 4)
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al orasului Ovidiu: teren in suprafata de 88 mp, situat in orasul Ovidiu, sat Poiana, Str. Lirei nr. 8 – Lot2, jud. Constanta. (aviz comisiile nr. 2 si nr. 4)

DIVERSE:
– Scrisoarea de intentie a Asociatiei de Pescuit Sportiv Tomis Constanta

You may also like