gazetajudeteana.ro

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 02-06 Mai 2022

de

Primăria Năvodari
Raport de activitate săptămâna 2-6 mai 2022

Politia Locala

– 30 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– 9 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea
– 3 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 135 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 8 procese verbale trimise spre afișare, 24 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 23 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 5 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 17 sesizări rezolvate
– somații pentru autoturisme abandonate
– procese verbale de contravenție afișate la domiciliu
– 29 persoane juridice și 7 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 4 somații pentru igienizare

Gospodarie Comunala

– Toaletat arbuști, salubrizat parcuri și spații verzi, efectuare șeibi, săpat trandafiri, curățare gard viu și buruieni
– Lucrări în vederea pregătirii terenului pentru plantări
– Igienizare cimitir
– Reparații mobilier stradal vandalizat și locuri de joacă
– Mentenanță Biobază
– Continuare amenajare spațiu verde bl. RA3, RA4, RA5, RA6
– Tuns rulouri de gazon
– Mobilare locuinte pentru situații de urgență
– Udat cu cisterna spațiile verzi ce nu dispun de sistem de irigații

S.P.C.L.E.P Năvodari

Au fost înregistrate:
– 110 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 149 acte de identitate
– S-au înregistrat 9 căsătorii, 6 decese, 1 divorț
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 98 de persoane
– S-au furnizat datele a 39 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
– 3 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale

Juridic

– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 20 dosare
– 17 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 10 adrese de corespondență internă și 10 către alte instituții și cetățeni

Audit

– Întocmire și susținere interviuri cu reprezentantul entității audiate
– Analizarea documentelor în vederea evaluării activității desfășurate de compartimentul audit
– Întocmire foi de lucru în urma analizării documentelor și a interviurilor
– Pregătirea documentelor, pe etape, și analizarea documentației în cadrul misiunii de audit public intern ce se desfășoară în această perioadă

Serviciul Impozite si Taxe

• 180 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 1120 din care 334 la ghiseu cu numerar, 140 la ghiseu cu POS, 48 prin Etax, 598 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 306 declarații cladiri personae fizice și juridice
– 190 declarații auto persoane fizice și juridice
– 298 declarații teren persone fizice și juridice
– 150 declarații de taxa de salubrizare
– 290 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice

• 246 amenzi contravenționale operate în sistem
• 126 somații + titluri executorii persoane fizice
• 32 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
• dosare de transformare a amenzilor în munca în folosul comunității
• 68 corespondență, adrese
• dosar soluționat pe O.G 69/2020
• 22 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu
• 4 dosare de scutire plată pentru persoane cu dizabilități

Clubul Sportiv Năvodari

Calendar competitional

– Secția de rugby, sâmbătă, 7 mai, ora 12, Stadionul Flacăra, CS Năvodari – Steaua București, meci din Liga Națională de Rugby. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.
– Secția fotbal seniori, sâmbătă, 7 mai, ora 17,30, Stadionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Constantin Funda) – Știința Poarta Albă, meci din Liga a 4-a.
– Juniori A1, sâmbătă, 7 mai, ora 15,30 Stadionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Florin Adam) – Știința Poarta Albă, meci din Liga a 4-a. Juniori C2 (antrenor George Focan) sâmbătă, 7 mai, ora 10,30 teren sintetic, CS Năvodari – CFR Constanța, Juniori B1 (antrenor Adrian Manea) sâmbătă, 7 mai, ora 9, teren sintetic, CS Năvodari – CFR Constanța, Juniori E2, (antrenor Marius Dinicu), vineri, 6 mai, ora 16, teren sintetic, CS Năvodari – Real Năvodari, Juniori D2, (antrenor Ciprian Cazan), sâmbătă, 7 mai, ora 12,30, teren sintetic, CS Năvodari – Farul Constanța, Juniori E3, (antrenor Cristian Mihăilă), sâmbătă, 7 mai, ora 14, teren balon, CS Năvodari – Atletic Constanța.
– Evenimentul „Sport în familie” duminică, 8 mai, între orele 10 și 17 în Mamaia Nord. Primăria Năvodari organizează evenimentul cu sprijinul sportivilor, antrenorilor și oficialilor de la Clubul Sportiv Năvodari. Sunt programate activități sportive multiple, precum: baschet, fotbal, rugby, volei, handbal, tenis cu piciorul, pe plajă sau asfalt, dar și activități demonstrative de judo, lupte, kempo și box.

Administrarea Domeniului Public și Privat

– 13 avize de intervenție
– 18 avize de funcționare agenți economici
– proces verbal de recepție
– 7 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri
– 11 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI
– 22 autorizații de parcare
– 18 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate
– Verificări imobile din sectoare cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică
– 1 aviz de ocupare a domeniului public
– 116 documente de corespondență externă
– 86 documente corespondență internă
– acorduri de intabulare
– 2 sesizări iluminat public

Asistență Socială

– 16 vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copiii cu handicap la solicitarea beneficiarilor, pentru verificarea din oficiu a copiilor cu dizabilități/asistenților personali, pentru adulții cu handicap la solicitarea beneficiarilor, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare
– întocmire situație statistică privind copiii cu gradul grav de handicap cu asistent personal, beneficiari de indemnizație lunară sau de asistent personal care vor primi pachete cu alimente;
– 32 vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea verificării stabilirii dreptului pentru consumatorul vulnerabil de energie
– 7 cazuri noi privind verificare situatie copii in dificultate/ monitorizare, mame minore, conflicte între părinți, minori care au săvârsit o infracțiune, (adrese primite de la DGASPC Constanta, SCJU Constanta, persoane fizice);
– 4 vizite la domiciliul familiilor in dificultate;
– 4 vizite în teren in vederea verificarii situatiei minorilor aflați în grija unui părinte (în dosarele aflate pe rolul judecatoriei/notariate),
– 4 anchete psihosociale redactate si transmitere rapoarte psihosociale intocmite catre institutiile solicitante, corespondența cu acestea (judecatorie, notariate)
– În prezent se află în evidența centrului de zi copii 32 de beneficiari, din care 12 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 18 pe grupa primara, 6 pe consiliere psihologica din care doi nu sunt incluși în activitățile socio-educative;
– S-a efectuat deplasarea în teren pentru evaluarea unei noi solicitări admitere la Centrul de Zi pentru Copii si întocmirea documentatie pentru aprobare;
– Activitățile zilnice incluse și în ”File de calendar” au fost personalizate, au fost asigurate activitatile educaționale (sprijin efectuare teme, suport pentru consolidare cunoștinte de baza prin fise de lucru individuale adaptate si prevazute pentru fiecare copil in parte), jocuri de in aer liber, s-a marcat Ziua Internationala a Libertării Presei, copiii au primit informatii despre redactarea unui articol, cum se publică știrile, și despre libertatea de informare și exprimare prin intermediul presei;
– S-a menținut derularea proiectului comunitar ”Dacă ai nevoie de o haina, poți lua, dacă vrei să ajuți, poți lăsa”, locuitorii orașului donând îmbrăcăminte și încălțăminte, iar persoanele în nevoie vin și iau hainele de care au nevoie de la sediul Centrului de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă. De asemenea, personalul de îngrijire s-a implicat în sortarea hainelor donate;
– S-a asigurat activitatea de asistență socială pentru beneficiarii centrului de zi pentru persoane in varsta
– A fost oferită consiliere pentru doi vârstnici care doresc să acceseze serviciile sociale din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă
– A fost oferită îndrumare și consiliere pentru doi vârstnici din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă
– Pregătirea activității cultural-artistice “ZIUA EUROPEI”;
– S-a asigurat activitatea de supraveghere a stării de sănătate a vârstnicilor, s-a asigurat livrarea produselor de patiserie pentru vârstnici, evaluare medicala primară fiind completate fișele medicale și monitorizarea tensiunii arteriale pentru vârstnici.
– S-au asigurat activitățile de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, opt vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
– Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația beneficiarilor UID la zi;
– A fost preluată o sponsorizare oferită de o fundație, iar produsele de natură alimentară au fost donate beneficiarilor din cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. (deplasare in teren).
– A fost oferită consiliere și efectuată corespondență cu doi aparținători, pentru depunerea de cereri de acordare servicii de îngrijire la domiciliu. De asemenea a fost acordată consiliere și documentația necesară accesării de servicii sociale de îngrijire la domiciliu;
– S-au oferit informatii privind mecanismul de decontare a cheltuielilor de hrana si cazare pentru persoanele fizice care găzduiesc refugiati din zona conflictului armat din Ucraina
– S-a asigurat coorespondenta prin poșta electronică cu persoanele fizice care au solicitat clarificari privind mecanismul de decontare sua care au transmis documentatia aferentă prin email.
– Primirea alimentelor de la furnizor, pentru un număr de 51 beneficiari, ai cantinei de ajutor social;
– Sau efectuat un număr de 8 evaluări pentru subventie încălzire sezon rece – 2022;
– S-a primit și instrumentat dosare pentru trei solicitări de înscriere și primirea de servicii gratuite la cantina de ajutor social;
– Sterilizarea spațiului unde sunt depuse alimentele; igienizarea zilnică a spatiului cantinei conform normelor în vigoare (paviment,scări, balustradă,întrerupătoare, mâner ușă, grupuri sanitare etc.), curățarea zilnică a spațiului exterior al cantinei de ajutor social;
– Efectuare anchete sociale pentru reevaluare situație în vederea menținerii dreptului la supliment de energie-13 anchete supliment energie acordate conform Legii 226/2021 privind stabilirea masurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de enegie-3 anchete sociale.
– Efectuare anchete sociale pentru evaluare situație în vederea menținerii si acordarii dreptului la serviciile Cantinei de Ajutor Social -3 anchete sociale efectuate.
– S-au primit 6 dosare privind acordarea indemnizaţiei creştere copil, stimulent de inserţie, trecerea de la indemnizatia de crestere copil la stimulentul de inserţie;
– Lg 226 / 2021 privind masurile de protectie a consumatorului vulnerabil: verificare prin ancheta sociala – 17 dosare

S.C. Termica Distribuție S.R.L.
– Asfaltare parcare strada Macului
– Scarificare și împietruire zona Peninsula – strada Principală
– Plombe asfaltice b-dul Năvodari

You may also like