gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primaria Lumina – Informare concurs de recrutare pentru unele funcții publice de execuție vacante pe durată nedeterminată

Avatar photo by

Primaria comunei Lumina, județul Constanța, organizează în data de 12 iunie 2023 (ora 10.00 – proba scrisă) si 14 iunie 2023 (ora 10.00 – proba interviu), concursul de recrutare pentru următoarele funcții publice de execuție vacante pe durată nedeterminată:
1 post – Funcție publică de execuție – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat, Concesiune
Condiții de participare:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
-Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentăîn științe inginerești,specializarea contrucții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri, îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală, inginerie civilă, inginerie urbană și dezvoltare regională;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

1 post – Functie publică de execuție – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Relații cu Publicul, CIC și Secretariat
Condiții de participare:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
-Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentăîn științe juridice -specializarea drept, știinte sociale – specializarea administrație publică, administrație europeană,asistențămanagerială și secretariat, comunicare și relații publice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

1 post – Funcție publică de execuție – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Stare Civilă
Condiții de participare:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentăîn științe sociale – specializarea administrație publică,administrație europeană, poliție comunitară, științe juridice -specializarea drept, drept comunitar.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

1 post – Funcție publică de execuție – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urmărire Contracte
Condiții de participare:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completarile ulterioare;
-Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în știinte juridice -specializarea drept, științe sociale – specializarea administrație publică, administrație europeană,științeeconomice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

Facem mențiunea că durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptămâna.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

Perioada de depunere a dosarelor 02.05.2023 – 22.05.2023.
Durata timp de muncă: 8 ore/zi – 40 ore/saptămână
Relații suplimentare despre conținutul dosarului și a bibliografiei se pot obține:
-site-ul Primăriei : www.primaria-lumina.ro – Secțiunea Resurse Umane;
– de la sediul instituției – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1001). Persoana de contact: Călin Doinița – Compartiment Resurse Umane.

Primaria Lumina – Informare concurs de recrutare pentru unele funcții publice de execuție vacante pe durată nedeterminată

You may also like