gazetajudeteana.ro

Primăria Medgidia – Informare licitaţie parcele de teren intravilan 100 de hectare

de

Primăria Medgidia, judeţul Con­stanţa, a anunţat că vinde mai mul­te parcele de teren intravilan, pen­tru a construi un parc indus­tri­al, iar două dintre parcelele scoase la licitaţie în data de 24 martie au o suprafaţă de 524.049 mp (peste 52 hectare), res­pec­tiv o suprafaţă de 441.702 mp (peste 44 hectare). Preţul de pornire al celor două parcele este de 5-5,4 euro/mp.  La un preţ de pornire de 5-5,4 euro/mp, pre­ţul celor două parcele se apropie la 5 mil. euro.

Parcul industrial va fi construit pe te­renul amplasat între municipiul Medgidia şi Valea Dacilor, de-a lun­gul DJ 381, conform informaţiilor oferite de reprezentanţii de la pri­mărie.

You may also like