gazetajudeteana.ro

Primăria Corbu – Informare post disponibil șef serviciu de salubrizare

de

Primăria Comunei Corbu, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de conducere, vacante, de șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Corbu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul economic;
vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 2 ani;
cunoștințe operare calculator: nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
28 aprilie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
02 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.
Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Corbu, str. Principală nr. 38, Județul Constanța, telefon: 0241/765.100.

You may also like