gazetajudeteana.ro

Primăria Cernavodă – Informare implementare PUZ-ul în format GIS

de

Primăria Cernavodă va implementa începând din acest an Sistemul Informatic Geografic – GIS în elaborarea viitorului Plan Urbanistic Zonal. Fluxul tehnologic va include ortofotoplan, măsurători topografice, cartare rețele edilitare, Harta GIS, Integrarea datelor existente în harta GIS, Rapoarte și hărți tematice. „Acest Sistem Informatic Geografic va permite prelucrarea în sistem electronic a PUZ-urilor, PUD-urilor în vederea actualizării hărţii digitale a orașului, întocmirea, evidența și eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă, atribuirea de numere de imobil”, declară reprezentanții Primăriei Cernavodă.

Tot cu ajutorul acestei aplicații se va facilita întocmirea, evidența şi eliberarea certificatelor de destinație a terenurilor – pentru terenuri aflate în intravilan/extravilan, terenuri aflate în teritoriul administrativ sau în afara orașului Cernavodă, coordonarea și asigurarea informării publice în procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea promovării documentațiilor de urbanism.

„Acest sistem electronic va simplifica și documentația necesară pentru obținerea certificatului de urbanism emis de autoritatea publică locală”, adaugă reprezentanții administrației locale.

Serviciile din cadrul Primăriei care vor lucra, în prima fază în Sistemul Informațional Geografic vor fi: Patrimoniu și Cadastru, Impozite și Taxe, Registrul Agricol și Urbanism.

Serviciile vor putea fi accesate prin mijloace electronice, atât de cetățeni cât și de companii sau alte instituții publice.

 

 

You may also like