gazetajudeteana.ro

Consiliul Local Mihail Kogălniceanu vinde prin licitaţie publică un bun imobil

de

Consiliul Local Mihail Kogălniceanu a transmis un anunț, publicat recent în Monitorul Oficial al României, privind procedura de licitaţie publică, pentru vânzarea unui bun imobil.

Este vorba despre un teren în suprafaţă de 65,00 mp, intravilan, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, Grup Social Sibioara, lot 2, judeţul Constanţa, nr. cadastral 108176, aparţinând domeniului privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, aprobat vânzării conform H.C.L. nr. 108/30.09.2021 şi O.U.G. nr. 57/2019.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire se face prin cerere scrisă ce se depune la sediul Primăriei Mihail Kogălniceanu, Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, judeţul Constanţa.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei, ce se va achita la casieria din cadrul Primăriei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa sau prin ordin de plată în contul RO34TREZ23121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.01.2022, ora 12.00.Data-limită de depunere a ofertelor este 07.02.2022, ora 12.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele este Primăria Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, judeţul Constanţa.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor este pe data de 08.02.2022, ora 13.00, la sediul Primăriei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.

Sursa Ziua de Constanta

You may also like